Niezalogowany
zmień rozmiar:

Drodzy Rodzice.

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

 

11 lipca 2017 roku ogłoszona zostanie lista uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.

 

Jeżeli nadal w szkołach ponadgimnazjalnych będą wolne miejsca

– w okresie od 17 lipca do 7 sierpnia 2017 roku – Będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.


Rekrutacja uzupełniająca dokonywana będzie bez pomocy systemu informatycznego. Rodzice będą mogli otrzymać wniosek do wypełnienia w szkole.
Wypełniają go ręcznie i składają do  szkoły w której będą wolne miejsca, wraz z wnioskiem i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym muszą Państwo złożyć w szkole która została wybrana  świadectwo.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej uzyskają Państwo w każdej szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, jak również poprzez strony internetowe tych szkół. 


Rekrutacja ID: 129; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 0;