Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dla absolwentów gimnazjów

Drodzy uczniowie i rodzice

Zbliża się nowy rok szkolny 2017/2018. Już niebawem rozpocznie się rekrutacja do:

·        - liceów ogólnokształcących,

·        - techników,

·        - branżowych szkół I stopnia (które powstały z przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia określa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017 r. (link)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dokonać w terminie
4 maja - 9 czerwca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

z oddziałem dwujęzycznym należy dokonać w terminie
4 - 17 maja 2017 r.

        Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz.586) link:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/586/1

Na rok szkolny 2017/2018 po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych  prowadzonych przez Miasto Olsztyn będzie dokonywana  przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej
http://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami. Szczegółowe informacje również na stronach szkół.

 

W czasie rekrutacji  kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn wybierają na stronie internetowej systemu  szkoły i oddziały, do których chcą być przyjęci:

1)  kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2)  kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana, jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną, jako pierwszą jest traktowana, jako szkoła pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać
z pomocy w każdej szkole ponadgimnazjalnej.


Po wyborze szkół kandydat wypełnia i drukuje z Systemu wniosek i dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru w terminie określonym harmonogramem.

Plan rekrutacji na rok szkolny 2017/2018  do  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn przedstawia się następująco:

I.     Licea Ogólnokształcące:

Nazwa szkoły

Nazwa Szkoły
wraz z adresem

Planowana łączna ilość oddziałów kl. I

Planowana łączna liczba uczniów

Licea Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza

ul. Mickiewicza 6

Olsztyn

6

180

II Liceum Ogólnokształcące
im. K.I. Gałczyńskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

ul. K.R. Małłków 3

Olsztyn

 

7

w tym 4 dwujęzyczne

(3 oddz, j. angielski, 1 oddz. J. niemiecki) 

210

III Liceum Ogólnokształcące

 im. Mikołaja Kopernika

III Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika

al. Sybiraków 3

5

150

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

al. Piłsudskiego 56

Olsztyn

 

6

180

V Liceum Ogólnokształcące

im. Wspólnej Europy

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

ul. Krasickiego 2

Olsztyn

8

244

VI Liceum Ogólnokształcące

im. Gabriela Narutowicza

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

ul. Pstrowskiego 5

Olsztyn

5

150

VII Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
 im. Jędrzeja Śniadeckiego

ul. Kołobrzeska 29

Olsztyn

 

3

w tym 1 sportowy

 (piłka siatkowa chł. i dz.)

80

VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. C.K. Norwida

ul. Turowskiego 3

Olsztyn

 

2

w tym 1 sportowy

(piłka siatkowa chł. i dz.)

50

IX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

ul. Wańkowicza 1

Olsztyn

 

2

w tym 2 integracyjne

40

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

ul. Gietkowska 12

Olsztyn

 

2

w tym 1 sportowy (piłka nożna)

i 1 mistrzostwa sportowego

38

 

II.      Szkoły zawodowe:

Typ szkoły

Nazwa Szkoły
wraz z adresem

Zawód

Planowana liczba oddziałów klas I

Planowana liczba uczniów

Technika

 

 

Technikum nr 1

 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych
im. por. A. M. Bocheńskiego
w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 17

Olsztyn

technik pojazdów samochodowych

3

90

technik spedytor

1

30

technik transportu kolejowego

1

30

Technikum nr 2

Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła
w Olsztynie

ul. Paderewskiego 10/12

Olsztyn

technik usług fryzjerskich

1

30

technik logistyk

1

30

technik informatyk

2 ( w tym 1 integracyjny)

50

technik organizacji reklamy

1

30

Technikum nr 3

Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki
w Olsztynie

al. Piłsudskiego 61

Olsztyn

 

technik elektryk

2

60

technik mechanik

2

60

Technikum nr 4

 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

ul. Żołnierska 15

Olsztyn

technik budownictwa

2

60

technik budowy dróg

1

30

technik technologii drewna

 

1

30

technik geodeta

1

30

technik architektury krajobrazu

2

60

technik inżynierii sanitarnej

1

30

Technikum nr 5

Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie

ul. Żołnierska 49

Olsztyn

kelner 

 

1

28

technik technologii żywności

1

30

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

2

56

Technikum nr 6

Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

ul. Bałtycka 37 a

Olsztyn

 

technik elektryk

1

32

technik elektronik

1

32

technik teleinformatyk

 

1

32

technik telekomunikacji

 

1

32

technik mechatronik

 

2

64

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1

32

Technikum nr 7

Zespół Szkół Ekonomicznych
 im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie

ul. Bałtycka 37

Olsztyn

technik ekonomista

2

60

technik obsługi turystycznej

1

30

technik informatyk

2

60

technik hotelarstwa

2

60

Technikum nr 8

 

 

Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 29

Olsztyn

technik ochrony środowiska

1

30

technik analityk

 

1

34

 

Typ szkoły

Nazwa Szkoły
wraz z adresem

Zawód

Planowana liczba oddziałów

klas I

Planowana liczba uczniów

Branżowe Szkoły I Stopnia

 

 

 

Branżowa 

Szkoła 

I stopnia nr 1

 

Zespół Szkół Samochodowych
im. por. A. M. Bocheńskiego
w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 17

Olsztyn

mechanik pojazdów samochodowych

1

30

elektromechanik pojazdów samochodowych

1

30

kierowca-mechanik

1

30

Branżowa 

Szkoła 

I stopnia nr 2

Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła
w Olsztynie

ul. Paderewskiego 10/12

Olsztyn

sprzedawca

1

30

fryzjer

1

30

wielozawodowa

 

         1

30

 

Branżowa 

Szkoła 

I stopnia nr 3

 

Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki
w Olsztynie

al. Piłsudskiego 61

Olsztyn

 

elektromechanik 

1

30

operator obrabiarek skrawających

1

30

elektryk

1

30

Branżowa 

Szkoła 

I stopnia nr 4

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

ul. Żołnierska 15

Olsztyn

tapicer – pracownik młodociany 

1

30

stolarz 

1

30

monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

1

30

monter sieci i  instalacji sanitarnych

1

30

 

Branżowa 

Szkoła 

I stopnia nr 5

Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie

ul. Żołnierska 49

Olsztyn

cukiernik 

1

28

kucharz

1

28

 

 

III.   Szkoły specjalne:

Typ szkoły

Nazwa Ośrodka
wraz z adresem

Zawód

 

Ilość oddziałów kl. I

Łączna liczba uczniów

 

Branżowe Szkoły I Stopnia specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 Specjalna
dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym
w Stopniu Lekkim

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. Kornela Makuszyńskiego

w Olsztynie

al. Marsz. J. Piłsudskiego 42

Olsztyn

Oddziały wielozawodowe:

- kucharz

- piekarz

- ślusarz

- koszykarz – plecionkarz

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- krawiec

2

32

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7 Specjalna
dla Uczniów Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

dla Dzieci Niesłyszących

w Olsztynie

ul. M. Grzegorzewskiej 6

Olsztyn

- kucharz

- fotograf

1

1

6

6

 

Szkoły Przysposabiające do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. Kornela Makuszyńskiego

w Olsztynie

al. Marsz. J. Piłsudskiego 42

Olsztyn

- przysposobienie do pracy

1

8

 

Licea Ogólnokształcące Specjalne

XIV Liceum Ogólnokształcące
dla Uczniów Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

dla Dzieci Niesłyszących

w Olsztynie

ul. M. Grzegorzewskiej 6

Olsztyn

 

1

6

 

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 602;