Niezalogowany
zmień rozmiar:

III Liceum Ogólnokształcące

Adres: Sybiraków 3
10-256 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Danuta Gomolińska
Strona WWW: www.lo3.olsztyn.pl
E-mail: lo3@lo3.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

III LO to szkoła ze stabilną, doświadczoną kadrą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają uprawnienia egzaminatora maturalnego. Ponad 70% pedagogów uzyskało najwyższy status - nauczyciela dyplomowanego. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, uzyskując prawo do nauczania drugiego przedmiotu. Efektem pracy dydaktycznej są liczni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz wysokie miejsce w rankingu szkół średnich „Perspektyw”.

Nauczyciel biologii, Leszek Terlecki, zdobył w 2009 roku tytuł Nauczyciela Roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.

Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami matur. Każdego roku na uczelnie wyższe dostaje się ponad 90% absolwentów.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesny i atrakcyjny sposób, laboratoria chemiczne i biologiczne, matematyka z użyciem internetowej platformy, a przedmioty w zakresie rozszerzonym prowadzone są już od pierwszej klasy. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wymianach międzynarodowych, zajęciach z native speakerami z Francji i Niemiec, mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z j.niemieckiego DSD (Deutsches Sprachdiplom) oraz uczestniczyć w zajęciach kulturowych.

III LO podejmuje inicjatywy o charakterze społecznym, angażuje się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy, organizuje zbiórki darów, żywności, koncerty charytatywne, (m.in. koncert na rzecz Stypendium im. Marcina Antonowicza). Wspiera też pracę olsztyńskiego schroniska dla zwierząt.

Szkoła współpracuje z różnorodnymi ośrodkami nauki i kultury, m.in. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Pamięci Narodowej, Wojskową Akademia Techniczną, Centrum Polsko-Francuskim, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, ze stowarzyszeniami Borussia i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, biblioteką Planeta 11, poprzez uczestnictwo w zajęciach dla studentów, spotkaniach z pisarzami.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO. Jest ono fundatorem nagrody im. prof. Tadeusza Rostańskiego przeznaczonej dla uczniów osiągających najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cechujących się głęboko humanistycznym podejściem do otaczającego świata. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, gromadzi fundusze i przeznacza je na wsparcie statutowej działalności liceum.

Od wielu lat III LO współpracuje ze środowiskiem olsztyńskich Kombatantów i Związkiem Sybiraków. Od 2008 r. działa w naszej szkole Klub Wnuka Sybiraka, którego celem jest podtrzymywanie pamięci o losach Polaków deportowanych na Syberię. W 2009 r. Liceum uzyskało certyfikat Placówki Przyjaznej Kombatantom. W 2010 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała naszej szkole złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Od 2008 r. działa Szkolna Galeria Sztuki pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych prezentująca dorobek artystyczny uznanych olsztyńskich artystów. Mamy też „Kreatywną ścianę”, gdzie prezentowane są prace uczniów.

Uczniowie mają możliwość uczyć się informatyki w zakresie rozszerzonym. Od wielu lat szkoła aktywnie i z sukcesami (13 miejsce na świecie!) uczestniczy w zawodach informatycznych: IT Szkoła, Warmińsko Mazurskich Zespołowych Zawodach Programistycznych, konkursie informatycznym Bóbr itp. Można się u nas nauczyć programowania w języku java, c++, swift.

Ponadto popularyzujemy sporty wodne - organizujemy kajakowe spływy licealistów, Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta, w szkole można ukończyć kurs żeglarski i zdobyć patent żeglarza jachtowego.

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i doradcy zawodowego, ponadto Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3 w Olsztynie.


Jesteśmy pierwszą szkołą w województwie, która już w 2009 r. wprowadziła DZIENNIK ELEKTRONICZNY (elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS. System umożliwia bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcą. Jest skutecznym, szybkim sposobem przekazywania informacji zarówno o ocenach, jak i ważnych wydarzeniach.

Ponadto umożliwia samym uczniom śledzenie na bieżąco swoich postępów w nauce, daje dostęp do terminarza prac klasowych, informacji o wydarzeniach w klasie i szkole.

Wszystkie pracownie III LO mają dostęp do Internetu, wyposażone są w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne.

Szkoła dysponuje:

- dwiema pracowniami informatycznymi (PC i Macintosh),

- pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym,

- pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach, ponieważ nauka języków obcych odbywa się w seminaryjnych zespołach międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów

- biblioteką,

- dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów,

- salą do ćwiczeń siłowych.

JĘZYKI  OBCE W III LO

 

 

W III LO uczeń ma do wyboru 3 języki obce: J. angielski, j. niemiecki i j. francuski. Możliwa jest zarówno kontynuacja nauki tych języków, jak i jej rozpoczęcie. Języki obce wybiera się niezależnie od klasy (deklaracja wypełniana po dostaniu się do naszej szkoły).

 

4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W III LO:

1.      Nauka języków obcych odbywa się w grupach dostosowanych do poziomu znajomości języka. Języka angielskiego i niemieckiego można uczyć się w zakresie rozszerzonym, co wiąże się z zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin danego języka.

2.      Nauka języków obcych w III LO to także spotkania z ciekawymi ludźmi i współpraca z inspirującymi partnerami naukowymi ( z uczniami pracują wolontariusze z Niemiec, Francji, przedstawiciele krajów anglojęzycznych z organizacji AISEC, międzynarodowa wymiana uczniów z Oken Gymnasium w Offenburgu RFN, zajęcia z wykładowcami Katedry Filologii Germańskiej UWM.

3.      Nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym umożliwia przystąpienie do egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom) i uzyskanie certyfikatu zaawansowanej znajomości języka niemieckiego (dla uczniów III LO – bezpłatnie). Certyfikat daje możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów. Na wielu polskich uczelniach certyfikat DSD II punktowany jest wyżej niż matura na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego w procesie rekrutacji. W Polsce, gdzie inwestują firmy niemieckie, jest poważnym atutem przy zatrudnieniu i ułatwia awans zawodowy.

4.      Stopień opanowania języka obcego można zweryfikować podczas organizowanych przez szkołę :

- wycieczek turystycznych (w maju 2016 byliśmy nad Atlantykiem, poznając północne regiony Francji: Bretanię i Normandię. W marcu 2017 roku przez tydzień zwiedzaliśmy Paryż. W  październiku  2017 roku jedziemy na kilkudniową eskapadę do Włoch (w planie Florencja, Rzym, Asyż i Wenecja),

 

- wymiany uczniowskiej (wymiana z Oken Gymnasium w Offenburgu),

 

 - projektów unijnych ( w latach 2014 - 2016 w ramach programu Erasmus plus realizowaliśmy polsko- francusko– rumuński projekt edukacyjny Kamishibai. Innowacja w nauczaniu języka francuskiego. W czasie trwania projektu , z przedstawieniem teatralnym, w konwencji japońskiego teatru ulicznego, zwiedzaliśmy Rumunię, Bretanię i Belgię.

Oferta:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA JEDNĄ ZMIANĘ, W GODZINACH 8.00 DO 15.10.

MAMY ŚWIETNĄ LOKALIZACJĘ!

Szkoła znajduje się w pobliżu dworca PKP i PKS, co sprawia, że uczęszcza tu liczna grupa uczniów dojeżdżających do Olsztyna. Ich potrzeby uwzględnia się przy planowaniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

W pobliżu przebiega wiele linii autobusowych MPK:

- w kierunku dworca PKP i PKS nr 107, 309, 109, 126, 131

- w kierunku centrum nr 107, 309, 136, 110,117

- w kierunku Dobrego Miasta –przystanek przy szkole dla autobusów PKS i busów

- do dworca PKP i PKS można dojść wciągu 15 minut.ZAJĘCIA DODATKOWE :

III LO stwarza uczniom dobre warunki do zdobywania wiedzy i do rozwijania ich pasji oraz talentów:

- przygotowuje do egzaminów maturalnych na dodatkowych zajęciach fakultatywnych,

- organizuje zajęcia kół przedmiotowych zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami uczniów,

- przygotowuje do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W:

- międzynarodowym programie, PASH-Szkoły: Partnerzy Przyszłości” i przystępują do egzaminu DSD II z języka niemieckiego na poziomie B2-C1, co daje im prawo do studiowania na dowolnej uczelni w Niemczech. Część polskich uczelni wynik egzaminu punktuje wyżej niż egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,

- wolontariacie – współpraca z PCK, PKPS (Akcja „Mikołaj”, „Kurczaczek”), DKMS (Akcja „Zostań dawcą szpiku kostnego”), wsparcie dla Domu Dziecka w Olsztynie, dla Schroniska Zwierząt (Akcja „Zbiórka dla Burka”),

- zawodach udzielania pierwszej pomocy, mamy Szkolną Drużynę i współpracujemy w zakresie szkoleń z Zakonem Joannitów,

- pracach Samorządu Uczniowskiego i wychodzą z wieloma inicjatywami wzbogacającymi życie w Trójce (Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Języków Obcych, Dzień Sportu, Dzień Kariery Zawodowej, wycieczki, pielgrzymki, rajdy),

- zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło informatyczne, j. niemieckiego, koło strzeleckie

- zajęciach SKS z różnych dyscyplin sportowych,

- programach przygotowanych przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.
Zajęcia dodatkowe :

1 A (BIOLOGIA, CHEMIA)


Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

   

Już w klasie pierwszej z biologii i chemii są dodatkowe godziny dyrektorskie! Po jednej godzinie tygodniowo na każdy przedmiot!

 

Połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne!

 

Dla wszystkich chętnych start w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w klasie drugiej i trzeciej ( dwie edycje).

Możliwość uzyskania indeksu na wymarzone studia biologiczne.

 

Po rekomendacji Dyrektora Szkoły – równolegle z nauką w liceum, edukacja akademicka młodzieży na UWM.

 

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów, piszących własną pracę badawczą, udział w Olimpiadzie Biologicznej ( finaliści i laureaci są zwolnieni z matury).

 

W klasie trzeciej jedna godzina w tygodniu jest przeznaczona na zespołowe rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

 

Liczne testy diagnostyczne typu próbna matura.

 

Na koniec klasy pierwszej wycieczka edukacyjna do ogrodu botanicznego i Muzeum Przyrody.

 

     Oferujemy profesjonalne przygotowanie do matury z chemii w zakresie rozszerzonym.

 

W szkole znajduje się dobrze wyposażone w sprzęt i odczynniki laboratorium chemiczne.

 

Tradycją naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad chemicznych.

Nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich sprawdzianach wiedzy i umiejętności laboratoryjnych i corocznie odnoszą w nich sukcesy uzyskując tytuły laureatów, finalistów lub zdobywając indeksy na wyższe uczelnie.

 

U nas przygotujesz się do: Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego UMK w Toruniu, Konkursu Chemicznego ,, Wygraj indeks'' Politechniki Gdańskiej, Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej ,, O diamentowy Indeks'' Akademii  Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolskiego Turnieju All -Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz do nowych, które znajdują się w ofercie wyższych uczelni.

1 B (MATEMATYKA, FIZYKA)  

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

 

      David Hilbert ( 1862-1943) wybitny  niemiecki matematyk, zapytany o jednego z byłych uczniów odpowiedział: Ach, ten został poetą. Na matematyka miał zbyt mało wyobraźni. Mając na uwadze tę cenną uwagę wybitnego matematyka, do klasy o profilu matematycznym zapraszamy ambitnych, myślących i z dużą wyobraźnią.

U nas masz szansę:

- wziąć udział w konkursie matematycznym Wojskowej Akademii Technicznej, bo jako jedyne liceum w Olsztynie jesteśmy szkołą patronacką WAT-u.  Tylko uczniowie szkół patronackich mogą wziąć udział w tym konkursie, a nagrodami są między innymi: roczne stypendium na pierwszym roku WAT-u lub bezpłatne zakwaterowanie przez pierwszy rok studiów.

- uczyć się matematyki po angielsku, gdyż na lekcji korzystamy z  amerykańskiej platformy internetowej (oczywiście wiele zadań jest przetłumaczonych na inne języki) – wyśmienicie przygotować się do matury pisząc własne artykuły matematyczne i publikując je na warmińsko- mazurskiej strefie matematycznej. Tym samym nabędziesz umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, umożliwiającymi zapis tekstów naukowych, co będzie bardzo pomocne w czasie studiów.

 

Podczas nauki fizyki ściśle współpracujemy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie – klasy dwa razy w roku szkolnym uczestniczą w pokazach filmów  popularnonaukowych i prezentacjach doświadczeń fizycznych przeprowadzonych przez pracowników Planetarium.

 

Dla osób zainteresowanych astronomią uczestnictwo w bezpłatnych piątkowych odczytach, które odbywają się od października do kwietnia w Planetarium.

 

Uczestnictwo młodzieży w konkursach: EUREKA, Polsko - Ukraińskim konkursie LWIĄTKO, Wojewódzkim Turnieju Fizycznym i Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym.

 

Nowa forma rozbudzania zainteresowań astronomią w postaci pikników naukowych, rozwijających umiejętność obserwacji nocnego nieba za pomocą dostępnych przyrządów optycznych. Pierwszy odbył się jesienią 2016r.

 

     Informatyka w zakresie rozszerzonym jest przedmiotem wybieranym od drugiej klasy. Aktualnie są realizowane dwa zewnętrzne programy: Szkoła w  Pilotażu Programowania, w którym wdrażana jest innowacja „Programowanie na urządzenia mobilne” oraz program z funduszy unijnych „e-LO3” (zadanie 2 „Program Rozwoju Programistów”). W tym programie udało się nam pozyskać pokaźne fundusze - ponad 320 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu szkoła dysponuje najnowszym sprzętem: tablicami interaktywnymi, nową pracownią macintoshową, pracownią mobilną, gdzie wykorzystuje się tablety apple air 2.

Nauczyciele są przygotowani, aby prowadzić zajęcia z nowoczesną techniką.

Uczniowie na zajęciach informatyki od podstaw uczą się programować aplikacje z wykorzystaniem języków java, c++ oraz najnowszych trendów języka swift. Na dodatkowych zajęciach: programowanie gier w środowisku unity oraz grafiki komputerowej (photoshop, corel).

1 C (JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA)

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

 

    Poszukujemy uniwersalnych  prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie.

 

Nasi humaniści  biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna.

 

Współpracujemy z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA.

 

W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzamy teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście.

 

Organizujemy konkursy recytatorskie i literackie.

 

Latem wypoczywamy na rejsach dla humanistów.

 

     Uczniowie już od pierwszej klasy realizują biologię w zakresie rozszerzonym w wymiarze  2 godzin tygodniowo. W drugiej klasie liczba godzin znacząco wzrasta do 6, a w trzeciej jest 5 godzin. Połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne!

 

Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

 

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez UWM. Odbywają się zajęcia terenowe i praktyczne w Arboretum w Kudypach i w Muzeum Przyrody.

 

Nauka w tej klasie umożliwia bardzo dobre przygotowanie do matury (również w ramach dodatkowych lekcji). Profil cieszy się co roku dużym powodzeniem.

1 D (JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE)  

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

 

    Human w Trójce to profil dla ludzi ambitnych, ciekawych świata o szerokich horyzontach. To poszukiwanie uniwersalnych prawd o świecie i człowieku
w literaturze, teatrze i filmie.

Nasi humaniści biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna.

Współpracujemy z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im.  Stefana Jaracza, Galerią BWA, IPN i Archiwum Państwowym w Olsztynie.

Młodzież  bierze udział w licznych Olimpiadach np.: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o  Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o UE, wiedzy o Prawach Człowieka.

Uczniowie uczestniczą w żywych lekcjach historii z zakresu historii regionalnej, archiwistyki i archeologii. Spotykają się z członkami Związku Sybiraków. W naszej szkole prężnie działa  Klub Wnuka Sybiraka.

W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzamy teatry i muzea w Warszawie
i Trójmieście.

Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie, mamy własną Galerię Sztuki, gdzie prezentowane są oryginalne dzieła sztuki, a nie reprodukcje.

Organizujemy konkursy recytatorskie i literackie.

Do dyspozycji twórczych umysłów pozostaje „Kreatywna ściana”.

Latem wypoczywamy na rejsach humanistów.

Human w Trójce to prawdziwa intelektualna przygoda.

1 E (GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE)


Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

 

    Organizujemy wycieczkę do Wilna w klasie pierwszej i do Zakopanego w klasie drugiej.

 

Młodzież  bierze udział w licznych Olimpiadach np.: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o UE, Wiedzy o Prawach Człowieka.

 

Współpracujemy z UWM ( wykłady z zakresu prawa ), z Sądem Rejonowym w Olsztynie ( obserwacje rozpraw sądowych w charakterze publiczności).


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
1 A (BIOLOGIA, CHEMIA) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : biologia i chemia. Do wyboru od klasy drugiej: fizyka, matematyka, informatyka lub język obcy. Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, z zakresu biotechnologii, bioinżynierii oraz innych kierunków biochemicznych. Zainteresowani mogą studiować także fizjoterapię, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, ochronę środowiska.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
1 B (MATEMATYKA, FIZYKA) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : matematyka i fizyka. Do wyboru od klasy drugiej: informatyka, geografia lub język obcy. Absolwenci tej klasy, którzy wybiorą rozszerzenie z fizyki lub informatyki będą przygotowani do studiów na uczelniach zarówno politechnicznych, jak i uniwersytetach. Preferowane kierunki : fizyka, informatyka, matematyka, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, budownictwo, telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria, mechanika i budowa maszyn. Rozszerzenie z geografii i matematyki to szansa na studiowanie na kierunkach: geografia, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
1 C (JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : język polski i biologia. Do wyboru od klasy drugiej: wiedza o społeczeństwie, historia lub język obcy. Absolwenci tej klasy, mogą podjąć studia na kierunkach łączących nauki humanistyczne i przyrodnicze: psychologii, pedagogice, logopedii, socjologii, socjologii Internetu. Mogą też studiować biotechnologię, ochronę środowiska, pielęgniarstwo, analitykę medyczną, fizjoterapię, dietetykę, kosmetologię, Nauka w tej klasie daje też możliwość wyboru Wyższej Szkoły Policyjnej lub Akademii Wychowania Fizycznego.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
1 D (JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : język polski, wiedza o społeczeństwie i historia. Do wyboru od klasy drugiej: matematyka, geografia lub język obcy. Rozszerzenie j. polski/ wos/ historia przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach: prawo, filologia polska, teatrologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing medialny, pedagogika, politologia, socjologia, administracja, zarządzanie, filozofia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, międzywydziałowe studia humanistyczne.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
1 E (GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE) Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym : wiedza o społeczeństwie i geografii. Do wyboru od klasy drugiej: matematyka, informatyka lub język obcy. Absolwenci tej klasy, którzy wybiorą rozszerzenie z geografii i wosu będą przygotowani do studiów na kierunkach geodezyjnych, politologicznych, bezpieczeństwa narodowego, zarządzania. Rozszerzenie z geografii i matematyki to szansa na studiowanie na kierunkach: geografia, ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie i marketing, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 609;