Niezalogowany
zmień rozmiar:

II Liceum Ogólnokształcące

Adres: R.K.Małłków 3
10-113 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Krzysztof Wiśniewski
Strona WWW: zso1.olsztyn.pl
E-mail: szkola@zso1.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:


Szkoła jest fajna, super atmosfera, stres w normie,

belfry do rzeczy, da się żyć :)


"Dwójeczka" jest kochana, nie zapomnisz spędzonych tu dni :)


II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie jest publiczną szkołą prowadzona przez Miasto Olsztyn. Znajduje się w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Szkoła położona jest w Śródmieściu, w centrum Olsztyna, przy ulicy Roberta i Karola Małłków 3, w bardzo bliskim sąsiedztwie Starego Miasta. Zapewnia to uczniom i nauczycielom szybki dojazd z każdej dzielnicy miasta oraz z dworca PKS / PKP. Jest to jedna z zalet placówki uwzględniana przez absolwentów gimnazjum podczas rekrutacji do liceum.

Placówka rozpoczęła działalność 4 września 1945 r. jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie. Siedziba szkoły mieściła się w neogotyckim czerwonym gmachu u zbiegu dzisiejszych ulic Wyzwolenia i Marii Skłodowskiej – Curie (obecnie siedziba Rady Miasta). W 1951 r. szkole nadano nazwę II Liceum Ogólnokształcące, a w 1966 r. imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W 1970 r. szkoła przenosi swoją siedzibę do budynku przy ul. Roberta i Karola Małłków 3. Roztacza się stąd piękny widok na najstarszą część miasta. Obecna siedziba szkoły mieści się na byłym „Katowskim Wzgórzu”. W średniowieczu znajdowała się tutaj podobno miejska szubienica.

Przez już ponad 70 lat historii szkoły udało się utrwalić pozytywny wizerunek placówki w mieście i regionie, stworzyć charakterystyczną dla „Dwójki” atmosferę oraz własny styl i organizację pracy.

II LO funkcjonuje obecnie zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Krzysztofa Wiśniewskiego, który objął stanowisko dyrektora ZSO nr 1 w 2012 r. Myślą przewodnią II LO jest tworzenie szkoły skutecznej, przyjaznej i nowoczesnej. Placówka stawia wysokie wymagania uczniom w zakresie edukacji i wychowania, ale również wobec nauczycieli i pozostałych jej pracowników.

Wizja szkoły :

Edukacja i wychowanie w naszej szkole są skuteczne i nowoczesne.

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

Dewizą szkoły jest wezwanie :

Odważ się być mądrym.

Absolwent „Dwójki”:

- dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

- posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

- rozwija zainteresowania, talenty i pasje

- jest przygotowany do studiowania

- potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

- umie zachować własną indywidualność

- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

- jest kulturalny

- docenia wagę więzi międzyludzkich

- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób

- umie współpracować w grupie

Szkoła dysponuje nowoczesnym całodobowym monitoringiem wizyjnym (wewnątrz i na zewnątrz budynku), światłowodowym łączem z Internetem (na terenie budynku uczniowie mają bezpłatny dostęp do sieci wi-fi), trzema pracowniami komputerowymi, dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, boiskiem, Multimedialnym Centrum Informacji (obejmującym wypożyczalnię i czytelnię, z dostępem do komputerów i Internetu), salą audio-wizualna do spotkań konferencyjnych.

W szkole znajdują się strefy ucznia, czyli miejsca do wypoczynku (z kanapami i stolikami) i nauki. Ciepły posiłek można samemu przygotować i zjeść w "Bistro" - specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu. Każdy uczeń posiada własną szafkę na rzeczy osobiste.

Wszystkie pracownie lekcyjne mają dostęp do sieci internetowej, we wszystkich salach są projektory i zestawy audio,  w części sal są także tablice multimedialne.

Od 2013/2014 szkoła nie prowadzi już dzienników lekcyjnych w wersji papierowej. Zastąpił je dziennik elektroniczny Librus. Jego uruchomienie przyniosło wiele korzyści. Rodzice, uczniowie i nauczyciele mają stały dostęp – z dowolnego miejsca i przez cała dobę - do ocen, frekwencji, wykazu realizowanych tematów. Pozwala on na szybką komunikację między nauczycielami, rodzicami i uczniami, z identyfikacją kto i kiedy odczytał wysłany komunikat.

W szkole funkcjonują gabinety pielęgniarski i stomatologiczny.

Wydawana jest gazetka „giLOtynaII”, działa szkolne radio „Węzeł”. Tradycją szkoły jest organizowanie każdego roku "Dnia Gałczyńskiego", "Koncertu Młodych Talentów", wspólnych wigilii klasowych oraz obozu adaptacyjnego i otrzęsin dla uczniów klas pierwszych.

Młodzież może korzystać z pomocy pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego.

II LO w Olsztynie to :

·Szkoła Odkrywców Talentów - tytuł nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej

·Szkoła z Klasą- tytuł nadawany przez Prezydenta RP.

·Szkoła Przedsiębiorczości - tytuł nadawany przez Junior Achievement Foundation.

·Złota Szkoła - tytuł nadawany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał II LO w Olsztynie - za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą - laur „Najlepszym z najlepszych”.

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, które zrzesza najlepsze szkoły z całego kraju.

W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowywanym każdego roku przez miesięcznik „Perspektywy” II LO zajmuje - od 2002 r. - miejsce na podium  wśród szkół w województwie warmińsko-mazurskim. Kryterium klasyfikacji jest liczba finalistów i laureatów w ogólnopolskim etapie olimpiad przedmiotowych. Od 2011 r. w klasyfikacji uwzględnia się również wyniki egzaminu maturalnego.

W II LO uczy się młodzież, która wybrała szkołę ze względu na jej ofertę szkolną i opinię środowiska. Przyjęte w szkole rozwiązania organizacyjne pozwalają na dostosowanie zestawu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym do indywidualnych potrzeb ucznia.  Świadczy to m.in.o dobrej atmosferze panującej w szkołach młodzieżowych ZSO nr 1. Wszyscy absolwenci szkoły otrzymują świadectwa dojrzałości. Kontynuują naukę na studiach wyższych w Polsce i za granicą (głównie Niemcy i Anglia, od 2015 r. także USA).

Wyniki egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów (w tym finaliści olimpiad międzynarodowych z geografii i fizyki), sukcesy sportowe, sukcesy chóru czy teatru szkolnego wskazują, że uczniowie właściwie wykorzystują stworzone przez szkołę oraz grupę rówieśniczą warunki rozwoju.


Jeżeli chcesz wiedzieć i rozumieć więcej niż inni

Jeżeli jesteś pracowity, ambitny, zdyscyplinowany – dołącz do nas !

ZAPRASZAMY !!!

„DWÓJKA” to szkoła dla CIEBIE !!!


Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia do klasy pierwszej znajdziesz na stronie zso1.olsztyn.pl w zakładce II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -> RekrutacjaOferta:

Dlaczego warto uczyć się w II LO ?

Po pierwsze

Proponujemy Wam naukę w trzech oddziałach ogólnych lub w oddziałach dwujęzycznych. Do wyboru są trzy oddziały angielskojęzyczne lub jeden niemieckojęzyczny.

Nauka w oddziale dwujęzycznym różni się od nauki w oddziale ogólnym tym, że:

·- Język obcy (angielski lub niemiecki) nauczany jest w wymiarze 6 godz. tygodniowo

·- W języku obcym realizowane są określone treści nauczania z wybranych przedmiotów:

w języku angielskim - z geografii, matematyki i wiedzy o kulturze oraz moduł Business English w ramach zajęć języka angielskiego,

w języku niemieckim - z biologii, historii i geografii.


Uczniowie klasy angielskojęzycznej  mają możliwość  uczęszczania na bezpłatny kurs językowy przygotowujący do egzaminu IELTS (International English Language Testnig System). 

Uczniowie klasy niemieckojęzycznej mają możliwość uzyskania w trzeciej certyfikatu DSD II, potwierdzającego biegłą znajomość języka niemieckiego. Jest to egzamin państwowy organizowany i finansowany przez stronę niemiecką. Egzamin odbywa się w naszej szkole. Posiadanie certyfikatu DSD II umożliwia studiowania w niemieckojęzycznych uczelniach wyższych bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego.

Egzaminy odbywają się w naszej szkole, przy czym egzamin IELTS jest odpłatny, natomiast egzamin DSD II jest bezpłatny.

Obie klasy językowe stwarzają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych oraz wyjazdów zagranicznych.

Nauka w oddziale dwujęzycznym doskonale przygotuje Cię do zdawania egzaminu maturalnego z języka obcego lub innego przedmiotu na poziomie dwujęzycznym., np. z biologii czy historii. Egzamin na poziomie dwujęzycznym jest dodatkowym egzaminem, do którego możesz przystąpić podczas matury i uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnię, np. niektóre uczelnie przyznają maksymalną liczbę punktów za egzamin językowy, jeżeli kandydat jest absolwentem klasy dwujęzycznej.

Po drugie

W przeciwieństwie do wielu innych szkół proponujemy Wam samodzielny dobór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym - niezależnie od oddziału, w którym będziecie się uczyć.

Samodzielny wybór rozszerzeń umożliwi Wam realizację własnych zainteresowań z uwzględnieniem wymagań interesujących Cię uczelni. Będziecie przygotowani do podjęcia nauki na wszystkich renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą, w szczególności na takich kierunkach jak:medyczne, politechniczne, humanistyczne i inne. Poradzicie sobie wszędzie.

Rozszerzenia zaczynacie realizować od klasy drugiej, a zatem macie jeszcze dodatkowo rok na dokładne przemyślenia i zweryfikowanie swoich dalszych planów dotyczących studiów, a zatem i trafnego wyboru rozszerzeń.

Zasady wyboru rozszerzeń w naszej szkole określa Regulamin wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie, który stanowi Załącznik Nr 4 do regulaminu rekrutacji.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku rekrutacyjnego, powinniście obowiązkowo razem z rodzicami zapoznać się z tym Regulaminem.

Po trzecie

Wśród języków obcych, których naukę możesz kontynuować lub rozpocząć są: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański.

Po czwarte

Dodatkowo - w ramach zajęć pozalekcyjnych - możesz uczęszczać na zajęcia z łaciny klasycznej, medycznej lub prawnej.

Jeśli pragniesz zostać: lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, biotechnologiem, biologiem, chemikiem, fizykiem, matematykiem, a może psychologiem, studiować na politechnice, na uczelniach ekonomicznych, a także kierunkach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych, socjologicznych,pedagogicznych, … ta oferta jest dla Ciebie.

"Dwójka" - radość z nauki :)


Jeżeli chcesz wiedzieć i rozumieć więcej niż inni

Jeżeli jesteś pracowity, ambitny, zdyscyplinowany – dołącz do nas !

ZAPRASZAMY !!!

„DWÓJKA” to szkoła dla CIEBIE !!!


Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia do klasy pierwszej znajdziesz na stronie zso1.olsztyn.pl w zakładce II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -> Rekrutacja
Zajęcia dodatkowe :

Proponujemy Wam możliwość rozwoju zainteresowań,pasji, realizowania różnych form aktywności społecznej, w tym w formie wolontariatu.

W naszej szkole działa - od 1995 roku - Teatr Nieskromny - o dużym dorobku artystycznym, zdobywca nagród w Polsce i za granicą. Założycielem i reżyserem jest nauczycielka języka polskiego i instruktor teatralny pani Barbara Święcicka oraz chór Juvenis Cantat, który zastąpił istniejący do 2015 r. chór Collegium Juvenum. Młodzież uzdolniona muzycznie - pod dyrygenturą pani Anny Przegrockiej - śpiewa, gra na instrumentach - realizuje swoje pasje i wykonuje ambitny repertuar. Zapraszamy też do koła musicalowego Rewolucja.

Niezwykłe sukcesy - pod opieką pani Anny Brzostek - odnoszą członkowie elitarnego Collegium Rhetoricum, którego formułą jest prowadzenie tzw. Debat Oksfordzkich.

Prowadzimy zajęcia z łaciny klasycznej, medycznej i prawniczej. Dla zainteresowanych organizujemy też zajęcia z etyki.

Nie brakuje propozycji zajęć sportowych : siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna (także dla dziewcząt), unihokej, tenis stołowy. Oferujemy zajęcia rekreacyjne na dobrze wyposażonej siłowni. Każdego roku organizowany jest obóz narciarski w Szklarskiej Porębie.

Organizowane są zajęcia na basenie, w tym pływanie korekcyjne.

W ramach nauki biologii – organizowane są wyjścia na zajęcia do prosektorium zwierząt i laboratoryjne na naszym olsztyńskim UWM

Organizujemy Dni Talentów i Dzień Gałczyńskiego,podczas których możecie zaprezentować swoje uzdolnienia, pasje, sukcesy.

Organizowana jest całoroczna edukacja filmowa - raz w miesiącu uczestniczycie w projekcji filmu i dyskusji ze specjalistą o poruszanej w filmie problematyce.

Dla grup humanistycznych (ale nie tylko) organizowane są wyjścia do sądu - poznajecie strukturę i funkcjonowania tego urzędu oraz uczestniczycie w rozprawach sądowych.

W szkole działa - pod opieką pana Andrzeja Ciesielskiego - Szkolny Klub Europejski „Nasza Europa”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje symulowanych obrad ONZ (tzw. MUN-y - Model United Nations ). Młodzież poznaje zasady funkcjonowania ONZ, uczestniczy w inscenizowanych obradach komisji problemowych i posiedzeniu plenarnym. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu problemowi na świecie. SKE jest inicjatorem organizowania w Olsztynie tzw. OLMUN-ów.  W tym roku szkolnym OLMUN odbył się już po raz szósty.

Społecznicy mogą działać np. w strukturach Samorządu Uczniowskiego, w szkolnym radiu „Węzeł”, w różnych akcjach w ramach wolontariatu.

Swoich sił można spróbować również w działającym od tego roku szkolnego Klubie Przemówień Publicznych w j. angielskim.


Mówisz "szkoła" - myślisz "Dwójka"


Jeżeli chcesz wiedzieć i rozumieć więcej niż inni

Jeżeli jesteś pracowity, ambitny, zdyscyplinowany – dołącz do nas !

ZAPRASZAMY !!!

„DWÓJKA” to szkoła dla CIEBIE !!!


Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia do klasy pierwszej znajdziesz na stronie zso1.olsztyn.pl w zakładce  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -> RekrutacjaDostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 ABC Uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym zgodnie z "Regulaminem wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie".

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
90
1DEF ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY Z ANGIELSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA Oddział dwujęzyczny z angielskim językiem nauczania.Język angielski nauczany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo.W języku angielskim realizowana będzie część treści nauczania z geografii, matematyki i wiedzy o kulturze. W ramach języka angielskiego realizowany jest moduł Business English.
Uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym zgodnie z "Regulaminem wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie".

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
90
IG ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY Z NIEMIECKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA Oddział dwujęzyczny z niemieckim językiem nauczania.Język niemiecki nauczany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo.W języku niemieckim realizowana będzie część treści nauczania z biologii, historii i geografii.
Uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym zgodnie z "Regulaminem wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie".

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 781;