Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 2

Adres: Paderewskiego 10/12
10-314 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Wiesława Topolnicka-Krępuła
Strona WWW: www.zseh.pl
E-mail: sekretariat@zseh.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:
Zespól Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie jest szkołą dla każdego. To szkoła o wieloletniej tradycji w kształceniu młodzieży. W skład Zespołu wchodzą Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2.

W naszej szkole można zdobyć atrakcyjny i poszukiwany zawód. Staramy się dostosować proces dydaktyczny
do indywidualnych możliwości edukacyjnych naszych uczniów.


Absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do pracy, dalszej nauki i życia w społeczeństwie.

Zapraszamy również do zapoznania się z historią naszej szkoły na stronie internetowej http://zseh.pl/informacje/o-szkole.html.
Oferta:
W czteroletnim technikum można uczyć się w zawodach:
 

·        technik grafiki i poligrafii cyfrowej

·        technik informatyk (oddział ogólnodostępny i oddział integracyjny),

·        technik reklamy,

·        technik logistyk,

·        technik usług fryzjerskich.

    


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Jeżeli:

 • interesujesz się techniką komputerową, grafiką, animacją, fotografią lub filmem,
 • masz zdolności manualne i zmysł plastyczny,
 • jesteś kreatywny, masz bogatą wyobraźnię i dobrą pamięć,

to jest to zawód dla Ciebie!

Czego się nauczysz?

W trakcie nauki poznasz programy graficzne i nauczysz się nimi sprawnie posługiwać. Zaczniesz projektować okładki, plakaty i foldery reklamowe. Dowiesz się, jak opublikować przygotowane projekty elektronicznie lub za pomocą maszyn drukujących.

To nie wszystko! Projektowanie obiektów przestrzennych i drukowanie ich na drukarkach 3D przestanie być dla ciebie tajemnicą. Ponadto odkryjesz tajniki montażu filmów, tworzenia animacji, obróbki dźwięku i tworzenia stron internetowych.

Kto wie, być może właśnie Twoje projekty znajdą się w przyszłości w prasie, telewizji, internecie lub na billboardach?

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych wyposażonych
w ploter, skaner, tablety graficzne, drukarki cyfrowe i aparaty fotograficzne.

Co po technikum?

Możesz zdać maturę i kontynuować naukę na wyższych uczelniach, a w szczególności:

w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia; na innych kierunkach związanych z branżą IT.

Gdzie możesz w przyszłości pracować?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych, od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, w firmach wydawniczych
i drukarniach cyfrowych. Ponadto absolwent wykształcony w tym zawodzie jest wyposażony w umiejętność tworzenia trójwymiarowych wydruków i może znaleźć zatrudnienie
w dziedzinie reklamy internetowej lub prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Jego umiejętności decydują o końcowym wyglądzie książek, czasopism, prospektów i ulotek. Może też uczestniczyć w procesie tworzenia gier komputerowych, stron internetowych, serwisów, a także tworzyć oprawy graficzne różnorodnych imprez i wydarzeń medialnych.

Czekają na Ciebie:

 • szeroko pojęte multimedia, np. studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział
  w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych), rozrywka, studia grafiki,
 • studia fotografii cyfrowej, edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii, itp.), inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • przemysł (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • instytuty naukowe (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • zakłady poligraficzne, w tym m.in. projektowanie opakowań, drukowanie cyfrowe
  i dalsza obróbka, obsługa cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

Kierunek technik grafiki i poligrafii cyfrowej składa się z dwóch kwalifikacji:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

 • Projektowanie materiałów graficznych.
 • Opracowywanie publikacji (uwzględnia parametry technologiczne i jakościowe, zapotrzebowanie materiałowe).
 • Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania (składanie tekstu, obróbka grafiki).

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

 • Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków (wydruk na różnych materiałach eksploatacyjnych, konfiguracja i eksploatacja urządzeń).
 • Drukowanie przestrzenne 3D i obróbka wydruków.

Technik informatyk – I TI A (oddział integracyjny), I TI B (oddział ogólnodostępny)

W trakcie nauki w naszej szkole będziesz mógł pogłębić swoją wiedzę informatyczną
w zakresie:

 • budowy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • systemów operacyjnych,
 • budowy i administracji sieciami komputerowymi,
 • tworzenia i zarządzania bazami danych,
 • tworzenia witryn i aplikacji internetowych.

Zdobyta wiedza wykorzystana na licznych zajęciach praktycznych pozwoli pewnie
i bezstresowo przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Ich pozytywne zaliczenie oraz ukończenie szkoły są warunkami niezbędnymi do otrzymania tytułu technika informatyka.

 

Technik  reklamy – I TR

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie jest wyposażenie naszego absolwenta w umiejętności o charakterze ekonomicznym, które pozwolą na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro - i mikroekonomicznej.

Technik reklamy dociera do odbiorców różnymi środkami przekazu reklamy, skutecznie oddziałuje na ich pozytywne postawy, emocje i przekonania.

Jako technik reklamy możesz być zatrudniony w branży reklamowej, graficznej i medialnej.

Nasza szkoła:

 • jedna z pierwszych w województwie warmińsko-mazurskim kształci w zawodzie technik reklamy,
 • dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • współpracuje z lokalnymi mediami,
 • organizuje wycieczki do renomowanych firm reklamowych,
 • kształci uczniów, którzy są finalistami konkursów filmowych i reklamowych.
 • ma absolwentów, którzy kontynuują naukę na wyższych uczelniach technicznych
  i artystycznych

Jako technik reklamy możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

 • reklamy,
 • promocji i PR,
 • product manager,
 • sprzedaży reklamy,
 • marketingu.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum reklamy mają możliwość zdania matury oraz zdobycia dwóch kwalifikacji:

     PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

     PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Wybierając ten kierunek, możesz zdobyć dobry zawód, maturę i ciekawe perspektywy na przyszłość.


 Technik logistyk – I TL

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych i związanych z nimi informacji, z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Uproszczoną definicję logistyki przedstawia reguła „7W”, według której należy dostarczyć właściwy towar właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych, kosztach.

Szansę na karierę w logistyce ma każdy, kto posiada zdolności organizacyjne, potrafi myśleć analitycznie, nie ma problemów z planowaniem zadań i organizacją pracy. Na kierowniczych stanowiskach niezbędna jest oczywiście umiejętność zarządzania ludźmi, doświadczenie
w branży i znajomość języków obcych.

Absolwenci logistyki mogą podejmować pracę w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

Jako technik logistyk możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

 • transportu i spedycji,
 • sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów,
 • planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami,
 • gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego,
 • systemów informatycznych wspomagających logistykę,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • pakowania i opakowań.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie:

 • jako pierwsza szkoła w województwie warmińsko-mazurskim kształci w zawodzie technik logistyk,
 • dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • posiada unikalne, na skalę województwa, laboratorium logistyczne – technologii RFID i kodów kreskowych,
 • wykorzystuje innowacyjne narzędzie kształcenia – Wirtualne Laboratoria
  w prowadzeniu zajęć z laboratorium logistyczno-spedycyjnego i laboratorium magazynowego dla kierunku technik logistyk,
 • współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Instytutem Logistyki
  i Magazynowania,
 • organizuje wycieczki do renomowanych przedsiębiorstw logistycznych
  i produkcyjnych oraz na Międzynarodowe Targi Poznańskie TAROPAK,
 • od lat cieszy się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych (w Rankingu Egzaminów Zawodowych Perspektywy 2015 nasz kierunek technik logistyk zajął trzecie miejsce w Polsce),
 • kształci uczniów, którzy są finalistami kilku edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej,
 • ma absolwentów, którzy kontynuują naukę na wyższych uczelniach technicznych lub ekonomicznych, na kierunkach logistycznych,
 • ma absolwentów, którzy pracują w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka)
  w kraju i za granicą, również na kierowniczych stanowiskach.
 • przystąpiła do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician, podpisując umowę o partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania
  w Poznaniu (ILiM), co daje możliwość uzyskania Certyfikatu European Junior Logistician (EJLog).

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdania matury
i zdobycia trzech kwalifikacji:

        SPL.01. Obsługa magazynów

        SPL.04. Organizacja transportu        


 Technik usług fryzjerskich– I TUF

Zawód technika usług fryzjerskich pozwala na prowadzenie kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji włosów do:

 • sesji zdjęciowych,
 • kampanii reklamowych,
 • pracy na potrzeby teatru, filmu,
 • teledysków, charakteryzacji,
 • pokazów mody.

Technik usług fryzjerskich, poza projektowaniem i wykonywaniem fryzur, jest specjalistą
w zakresie budowy włosów i skóry głowy.

Doskonale zna rodzaje włosów ludzkich i fazy wzrostu włosa. Potrafi rozpoznać zmiany chorobowe skóry głowy i doradzić, jak je leczyć.

Nasza szkoła:

 • przygotowuje do wykonywania zawodu technika usług fryzjerskich,
 • przygotowuje do prowadzenia działalności usługowej i zarządzania nią,
 • posiada własną, przestronną i świetnie wyposażoną, pracownię fryzjerską,

Podczas cyklu nauczania każdy z uczniów odbywa zajęcia praktyczne w szkole, które umożliwiają zdobycie umiejętności fryzjerskich oraz doświadczenia w zawodzie.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum usług fryzjerskich mają możliwość zdania matury
i zdobycia dwóch kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur


Organizujemy Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski oraz wycieczki na Międzynarodowe Targi Fryzjerskie w Poznaniu.

 

Oferta językowa

 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język włoski,
 • język rosyjski dla początkujących.Zajęcia dodatkowe :

Nasza młodzież bierze udział w licznych zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach realizowanych przez szkołę projektów finansowanych przez Unię Europejską i rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc w kołach zainteresowań m. in.:

 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
 • piłka koszykowa chłopców,
 • piłka nożna dziewcząt i chłopców,
 • sztuki walki, unihokej,
 • tenis stołowy
 • oraz w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkoła jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu turniejów, konkursów oraz olimpiad, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Do najważniejszych należą:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna,
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
 • Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości,
 • konkurs Poznaj swoje prawa w pracy,
 • projekt szkolnej biblioteki pn. Historia olsztyńskich ulic – Zatorze,
 • Szkolny Konkurs Fotograficzny.

W roku szkolnym 2013/2014 powstał pomysł organizowania w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Handlowych Międzyszkolnego Festiwalu Muzyki Polskiej. Wydarzenie cieszy się ogromnym powodzeniem.​
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
I TGP TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
I TIA TECHNIK INFORMATYK (INTEGRACYJNA) przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
20
I TIB TECHNIK INFORMATYK OGÓLNODOSTĘPNA przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
I TL TECHNIK LOGISTYK przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
I TR TECHNIK REKLAMY przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
I TUF TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;