Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 5

Adres: Żołnierska 49
10-560 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Świech-Twarowska
Strona WWW: zsgs.olsztyn.pl
E-mail: szkola@zsgs.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Technikum nr 5 w Olsztynie wchodzi w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie.
W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy kształcenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik technologii żywności.
Absolwent po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na dowolnej wyższej uczelni.

WARTO BYĆ Z NAMI

NASZE ATUTY
- doświadczona i życzliwa kadra
- przyjazna atmosfera
- rzetelne przygotowanie do egzaminów zawodowych i matury
- monitorowany budynek szkoły
- bogata baza dydaktyczna
- nowocześnie wyposażone pracownie technologiczne
- 3 pracownie komputerowe
- biblioteka – centrum multimedialne
- sala gimnastyczna wraz z zapleczem
- pozyskujemy fundusze unijne w celu podniesienia jakości kształcenia
- nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi pracownikami, doskonałymi fachowcami: szefami kuchni, kucharzami, kelnerami w renomowanych hotelach i restauracjach na terenie kraju i za granicą

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
- 2008 wyróżnienie I-go stopnia za Doskonałość Zarządzania w Kategorii Organizacji Edukacyjnych
- 2009 wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania w Kategorii Organizacje Edukacyjne
- 2013 Statuetka za Doskonałość Zarządzania w kategorii Organizacje Edukacyjne
- 2013 Certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
- 2015 Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
- Ranking szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 tytuł „Brązowa Szkoła 2016”
- 2016 Certyfikat „AutoAsertywni"
- 2017 Certyfikat „Przedsiębiorcza Szkoła”
- 2018 Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
- 2018 Certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu"
- 2018 Certyfikat krajowy "Szkoła promująca zdrowie"
- 2018 Certyfikat "Szkoła Myślenia Pozytywnego"
- 2019 Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur w kategorii kształcenie zawodowe

UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH

- Projekt "Jestem specjalistą" warsztaty dla uczniów w zakresie kuchni molekularnej, carvingu oraz warsztaty baristyczne
- Projekt "Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli drogą w rozwoju kształcenia młodzieży i dorosłych" w ramach programu Erasmus +
- "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna" szkolenia nauczycieli z zakresu "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki"
- "Podaj dalej" warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych: kuchnia molekularna, kuchnia azjatycka, kuchnia staropolska
- "Multimedialny nauczyciel" to warsztaty w ramach projektu "Kompetencje w edukacji zawodowej"

- Szkolenia oraz staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli w ramach projektów: „Gastronauci” oraz "Wzór na smak"  
- Projekt Cyfrowobezpieczni.pl - "Bezpieczna szkoła cyfrowa"
- Projekt "Żywienie dietetyczne" w ramach którego szkoła została wyposażona w sprzęt oraz oprogramowanie dietetyczne. Nauczyciele odbyli szkolenia zawodowe w zakresie żywienia dietetycznego


SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
- Konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla szansą na sukces
- Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Black Box”
- Konkurs „Literacka kuchnia”
- Wojewódzki Konkurs Kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”
- Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”
- Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych w Warszawie
- Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Master Challenge by Schöller
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
- „Czas na zdrowie" ogólnopolski projekt edukacyjny dla uczniów promujący wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz rolnictwa ekologicznego
- Mistrzostwa Olsztyna w piłce nożnej dziewcząt
- Ogólnopolski Konkurs Kulinarny o Puchar Polskiego Mięsa - Drobiowego

WARSZTATY I POKAZY KULINARNE
Znani mistrzowie sztuki kulinarnej Marcin Budynek, Dariusz Struciński, Andrzej Bałdyga prowadzili pokazy
i warsztaty kulinarne dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W ramach współpracy z pracodawcami szefowie kuchni olsztyńskich restauracji dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas lekcji technologii i przekazują uczniom pasję i tajniki sztuki kulinarnej:
- warsztaty kulinarne „Wybieram wieprzowinę”
- warsztaty kulinarne „Wybieram wołowinę”
- warsztaty cukiernicze „Kolorowy Świat Karmelu”
- warsztaty kulinarne z Tom - Gastem
- warsztaty kulinarne „Zakąski zimne i gorące z ryb morskich”
- warsztaty kulinarne „Stawiam na drób”
- warsztaty cukierniczo-piekarskie z gośćmi z Francji
- warsztaty „Kiper Herbaty”
- warsztaty „Napoje bezalkoholowe”
- pokaz kulinarny potraw regionalnych i tradycyjnych z kaczek i gęsi
- kreatywne warsztaty lodowe z Schӧller Ice Cream
- warsztaty polsko-francuskie
- projekt edukacyjny Restauracja Mistrzów - Restauracja z klasą
- warsztaty barmańskie z Monin
Oferta:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
- oceny jakości surowca
- przechowywania żywności
- obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy
- obsługi sprzętu gastronomicznego
- przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
- wydawania dań
w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
- oceny jakości żywności
- przechowywania żywności
- planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
- organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
- wykonywania usług gastronomicznych
- ekspedycji potraw i napojów

Uczniowie startują w olimpiadach i konkursach zawodowych. Doświadczenie zawodowe nabywają podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach technologicznych oraz w ramach praktyk zawodowych w renomowanych restauracjach. Dodatkowo uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia kulinarne uczestnicząc w kółku kulinarnym.

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:
- sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
- wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości
- rozliczania usług kelnerskich
w zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych:
- planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych
- planowania i nadzorowania pracy kelnera
- rozliczania usług gastronomicznych

Dodatkowo uczniowie kształcą umiejętności związane z usługami barmańskimi, poznając profesjonalny sprzęt barmański oraz sporządzając napoje mieszane. Kelnerzy startują w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach zawodowych zdobywając wysokie lokaty. Uczniowie nabywają doświadczenie zawodowe podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych oraz w ramach praktyk zawodowych w renomowanych restauracjach.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń:
- popierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
- wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń
- obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego
- magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego
w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:
- wytwarzania produktów spożywczych
- organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
- nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

Uczniowie tego kierunku rokrocznie startują w „Olimpiadzie Wiedzy o Żywności” i zdobywają indeksy na wyższe uczelnie o profilu żywnościowym. Doświadczenie zawodowe nabywają podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach technologicznych oraz w ramach praktyk zawodowych w zakładach produkcyjnych i laboratoriach.
Zajęcia dodatkowe :

W każdym roku szkolnym działają koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 TAŻ, 1 TBŻ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
56
1 TL TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
28
1 TS TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;