Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 5

Adres: Żołnierska 49
10-560 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Świech-Twarowska
Strona WWW: zsgs.olsztyn.pl
E-mail: szkola@zsgs.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Technikum nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie. W roku szkolnym 2018/2019 oferujemy kształcenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner,
technik technologii żywności.
Absolwent po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na dowolnej wyższej uczelni.

WARTO BYĆ Z NAMI

NASZE ATUTY
- doświadczona i życzliwa kadra
- przyjazna atmosfera
- rzetelne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i matury
- monitorowany budynek szkoły
- bogata baza dydaktyczna
- nowocześnie wyposażone pracownie technologiczne
- 3 pracownie komputerowe
- biblioteka – centrum multimedialne
- sala gimnastyczna wraz z zapleczem
- pozyskujemy fundusze unijne w celu podniesienia jakości kształcenia
- nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi pracownikami, doskonałymi fachowcami: szefami kuchni, kucharzami, kelnerami w renomowanych hotelach i restauracjach na terenie kraju i za granicą

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
- 2008 wyróżnienie I-go stopnia za Doskonałość Zarządzania w Kategorii Organizacji Edukacyjnych
- 2009 wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania w Kategorii Organizacje Edukacyjne
- 2013 Statuetka za Doskonałość Zarządzania w kategorii Organizacje Edukacyjne
- 2013 Certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
- 2015 Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
- Ranking szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 tytuł „Brązowa Szkoła 2016”
- 2016 Certyfikat „AutoAsertywni"
- 2017 Certyfikat „Przedsiębiorcza Szkoła”

UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH
- Projekt „Jestem specjalistą” warsztaty dla uczniów w zakresie kuchni molekularnej, carvingu oraz warsztaty baristyczne
- Projekt „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli drogą w rozwoju kształcenia młodzieży i dorosłych”
 w ramach programu Erasmus +
- „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” szkolenia nauczycieli
z zakresu „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”
- „Podaj dalej”  warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych: kuchnia molekularna, kuchnia azjatycka, kuchnia staropolska
- „Multimedialny nauczyciel” warsztaty w ramach projektu „Kompetencje w edukacji zawodowej”
- „Gastronauci” szkolenia oraz staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli

SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
- Konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla szansą na sukces
- Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Black Box”
- Konkurs „Literacka kuchnia”
- Wojewódzki Konkurs Kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”
- Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”
- Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych w Warszawie
- Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Master Challenge by Schöller
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
- „Czas na zdrowie" ogólnopolski projekt edukacyjny dla uczniów promujący wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz rolnictwa ekologicznego
- Mistrzostwa Olsztyna w piłce nożnej dziewcząt

WARSZTATY I POKAZY KULINARNE
Znani mistrzowie sztuki kulinarnej Marcin Budynek, Dariusz Struciński, Andrzej Bałdyga prowadzili pokazy
i warsztaty kulinarne dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W ramach współpracy z pracodawcami szefowie kuchni olsztyńskich restauracji dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas lekcji technologii i przekazują uczniom pasję i tajniki sztuki kulinarnej:
- warsztaty kulinarne „Wybieram wieprzowinę”,
- warsztaty kulinarne „Wybieram wołowinę”,
- warsztaty cukiernicze „Kolorowy Świat Karmelu”,
- warsztaty kulinarne z Tom - Gastem,
- warsztaty kulinarne „Zakąski zimne i gorące z ryb morskich”,
- warsztaty kulinarne „Stawiam na drób”,
- warsztaty cukierniczo-piekarskie z gośćmi z Francji,
- warsztaty „Kiper Herbaty”,
- warsztaty „Napoje bezalkoholowe”,
- pokaz kulinarny z potraw regionalnych i tradycyjnych z kaczek i gęsi,
- kreatywne warsztaty lodowe z Schӧller Ice Cream.
Oferta:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
- sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
- planowania, analizowania i modyfikowania sposobu żywienia,
- planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej,
- planowania i wykonywania usług gastronomicznych,
- podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczniowie kształcą umiejętności związane z planowaniem, projektowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczą się sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i estetycznie je podawać oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta. Zdobywają umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywnego zachowania się na rynku pracy. Ponadto uczniowie przygotowują się do fachowej
i kompleksowej organizacji balów, wesel, imprez okolicznościowych, a także do projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych. Zapoznają się również ze sposobami organizowania promocji i reklamy firmy. Uczniowie startują w olimpiadach i konkursach zawodowych. Doświadczenie zawodowe nabywają podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach technologicznych oraz w ramach praktyk zawodowych w renomowanych restauracjach.

KELNER

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
- wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
- sporządzania prostych potraw i napojów,
- rozliczania usług kelnerskich,
- podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo uczniowie kształcą umiejętności związane z usługami barmańskimi, poznając profesjonalny sprzęt barmański oraz sporządzając napoje mieszane. Kelnerzy startują w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach zawodowych zdobywając wysokie lokaty. Uczniowie nabywają doświadczenie zawodowe podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych oraz w ramach praktyk zawodowych w renomowanych restauracjach.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych w przetwórstwie spożywczym,
- dobierania i obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów spożywczych,
- przeprowadzania oceny organoleptycznej półproduktów i wyrobów gotowych,
- organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych przetwórstwie spożywczym,
- podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczniowie tego kierunku rokrocznie startują w „Olimpiadzie Wiedzy o Żywności” i zdobywają indeksy na wyższe uczelnie o profilu żywnościowym. Doświadczenie zawodowe nabywają podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach technologicznych oraz w ramach praktyk zawodowych w zakładach produkcyjnych i laboratoriach.
Zajęcia dodatkowe :

W szkole działa koło artystyczne w zakresie którego odbywają się zajęcia plastyczne i teatralne. W każdym roku szkolnym możliwe jest uruchomienie działalności innych kół zainteresowań, stosownie do zgłoszonych przez uczniów potrzeb.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1TS TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1 TAŻ, 1 TBŻ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
56
1 TI KELNER

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
28

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 656;