Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 6

Adres: Bałtycka 37a
10-144 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Górski
Strona WWW: www.zset.olsztyn.pl
E-mail: dyrektor@zset.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

ELEKTRONIK - SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nauka w naszej szkole zapewni Ci szansę na dobry zawód, pracę lub dalszą naukę na studiach.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, w którego skład wchodzą Technikum nr 6 oraz Bursa Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego kształci w systemie dualnym na kierunkach: technik programista, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Szkoła jest atrakcyjnie położona między jeziorami Długim i Krzywym, obok parku,w którym znajduje się Jezioro Czarne. Uroczyste otwarcie siedziby szkoły przy ulicy Bałtyckiej miało miejsce 3 września 1977 r.

W szkole stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość kształcenia zawodowego uczniów.  Wychowanek szkoły zdobywa wiedzę oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, praktykach zawodowych oraz dodatkowych kursach np. zawodowe, na wózki widłowe, SEP - uprawniający do prac z prądem elektrycznym, ECDL-a i Akademii CISCO.

Kształcenie zawodowe odbywa się w 20 pracowniach przeznaczonych na kształcenie praktyczne. Uczniowie korzystają również z 18 sal lekcyjnych i 9 pracowni językowych, hali sportowej, siłowni i kompleksu Orlik. Do dyspozycji nauczycieli, uczniów i rodziców są biblioteka i czytelnia. Jako jedyna szkoła w regionie, posiadamy: pracownię tworzącą strefę EPA, wyposażoną w mini linię produkcyjną układów elektronicznych, lutownice do komponentów BGA oraz inne pracownie m.in. pracownię lutowania elementów gorącym powietrzem, automatyki, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechatroniki pojazdowej, instalacji elektrycznych, maszyn elektrycznych, układów elektronicznych oraz urządzenie CNC. W ramach pogłębiania wiedzy technicznej, nauczyciele z naszej szkoły prowadzą zajęcia pozalekcyjne. Udzielają porad technicznych dla uczniów.

Oferta edukacyjna szkoły oparta jest na ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami z regionu i całego kraju. Uczniowie odbywają praktyki i staże prawie u wszystkich przedsiębiorców z branży m.in. Michelin Polska, ERKO, Dramiński, Corab, Obram, Egger, Żarna, Artneo, ZETO Software, DAMIR, Renex, MPEC Olsztyn, Szkłoland, Tymbark Oddział Olsztynek, Alnea, Green Miles, AKS Zielonka, Tele-Fonika Kable, Eltel Networks, ACRIM, Atomlab, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, PDG Ma-Ski Auto Parksystemy i wieloma innymi mniejszymi.

Szkoła skupia się nie tylko na współpracy z przedsiębiorstwami, ale również instytucjami okołobiznesowymi wspierającymi gospodarkę: Olsztyński Park Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne.

W ciągu ostatniego roku szkoła pozyskała do realizacji zadań oświatowych następujące podmioty patronackie: Artneo, ZETO Software, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski (w zawodzie technik programista), Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski (w zawodzie technik teleinformatyk), Michelin Polska (w zawodzie technik automatyk), Dramiński(w zawodzie technik elektronik).

Dzięki środkom pozyskiwanym z RPO w ostatnim roku zmodernizowano zaplecze laboratoryjne o następujące pracownie: automatyki (z profesjonalnymi urządzeniami CNC), elektroniki (z linią produkcyjną układów SMD, precyzyjnymi stanowiskami lutowniczymi, rentgenem służącym do diagnostyki układów elektronicznych – jedyne takie urządzenie w szkole technicznej w Polsce), projektowania i programowania (4 pracownie po 17 stanowisk), mechatroniki (z 4 autonomicznymi robotami przemysłowymi).

Szkoła wykorzystuje swój potencjał technologiczno-intelektualny na rzecz środowiska lokalnego. Bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z promocją Olsztyna.
W ramach obchodów 546. urodzin Mikołaja Kopernika szkoła wykonała wagę planetarną, która obecnie stanowi jedną z atrakcji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

Od 2010 roku prowadzimy współpracę zagraniczną ze szkołą Gewerblich-Technische Schule w Offenburgu (Niemcy) realizując coroczne programy naukowo- dydaktyczne. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mają możliwość własnego rozwoju, poznania kultury sąsiadów oraz rozwijania umiejętności językowych.

Każdego roku w ramach Pierwszego Dnia Wiosny na terenie placówki odbywa się „Elektron Show”, który stanowi alternatywę „Dnia Wagarowicza”. W wydarzeniu tym mogą brać udział uczniowie z całego województwa i mieszkańcy Olsztyna. W tym dniu uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą pracodawców województwa warmińsko-mazurskiego oraz wziąć udział w wielu konkursach i zabawach sportowo-edukacyjnych.

Oferta:
W roku szkolnym 2019/2020, kandydatom do Technikum Nr 6 proponujemy:

KLASA 1ATG - technik automatyk- dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu: automatyki, pneumatyki, hydrauliki siłowej, obsługi maszyn, systemów sterowania, zagadnień utrzymania ruchu oraz umiejętności analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji. Kierunek objęty patronatem przez Michelin Polska S.A.

 KLASA 1EOG  - technik elektronik- wybierając tę specjalność  poznasz podstawy: techniki cyfrowej, nadawania i odbioru sygnałów radiowych, sterowania procesami technologicznymi oraz zasady działania i obsługi komputerów.

 KLASA 1OZEG technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wybierając ten kierunek poznasz nowoczesne technologie związane z pozyskiwaniem energii z ekologicznych źródeł odnawialnych, nauczysz się czerpać energię ze słońca, ziemi, wiatru i wody. Najnowsze rozwiązania stosowane w systemach indywidualnego i zbiorowego zaopatrywania w ciepło nie będą miały przed Tobą tajemnic. 

 KLASA 1TIG - technik teleinformatyk-  ucząc się na tym kierunku pozyskasz wiedzę na temat: nowoczesnych systemów operacyjnych i sieciowych, najnowszych technologii i trendów rozwoju teleinformatyki oraz umiejętności niezbędne do obsługi urządzeń sieciowych. Uzyskasz międzynarodowy certyfikat CCNA, który ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci. Kierunek objęty patronatem przez Wydział Informatyczny Urzędu Marszałkowskiego.

 KLASA 1TMAG - technik mechatronik- ten kierunek zapewni Ci wiedzę i umiejętności z zakresu zasad działania układów i urządzeń związanych z elektroniką, informatyką, mechaniką oraz automatyką samochodową i przemysłową. 

 

Zajęcia dodatkowe :

Wykorzystując dobrą bazę dydaktyczną naszej szkoły młodzież może rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania nie tylko na lekcjach. Realizowane są programy ze środków unijnych zarówno w sferze zawodowej jak i z różnych dziedzin oraz przedmiotów ogólnokształcących. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęcia rozwijających ich zainteresowania. Nauczyciele w poprzednich latach szkolnych prowadzili m.in. następujące koła zainteresowań:  programowania,  techniczne,  modelarskie,  krótkofalarskie i elektromechaniczne. W szkole organizowane są również  konsultacje przedmiotowe. W szkole siedzibę mają Klub Wysokogórski i Polski Związek Krótkofalarski. …………………………………………………………..


Chcesz robić coś więcej??

Proponujemy Ci ciekawe zajęcia pozalekcyjne:

- np.siłownia, szachy, tenis stołowy oraz piłka nożna,

a dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej:

-dodatkowe zajęcia przedmiotowe.


Czeka na Ciebie również ORLIK !!!
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 ATG TECHNIK AUTOMATYK technik automatyk - dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu: automatyki, pneumatyki, hydrauliki siłowej, obsługi maszyn, systemów sterowania, zagadnień utrzymania ruchu oraz umiejętności analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji. Kierunek objęty patronatem przez Michelin Polska S.A.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
28
I EOG TECHNIK ELEKTRONIK technik elektronik - wybierając tę specjalność poznasz podstawy: techniki cyfrowej, nadawania i odbioru sygnałów radiowych, sterowania procesami technologicznymi oraz zasady działania i obsługi komputerów.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
30
I OZEG TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - wybierając ten kierunek poznasz nowoczesne technologie związane z pozyskiwaniem energii z ekologicznych źródeł odnawialnych, nauczysz się czerpać energię ze słońca, ziemi, wiatru i wody. Najnowsze rozwiązania stosowane w systemach indywidualnego i zbiorowego zaopatrywania w ciepło nie będą miały przed Tobą tajemnic.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
28
I TIG TECHNIK TELEINFORMATYK technik teleinformatyk- ucząc się na tym kierunku pozyskasz wiedzę na temat: nowoczesnych systemów operacyjnych i sieciowych, najnowszych technologii i trendów rozwoju teleinformatyki oraz umiejętności niezbędne do obsługi urządzeń sieciowych. Uzyskasz międzynarodowy certyfikat CCNA, który ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci. Kierunek objęty patronatem przez Wydział Informatyczny Urzędu Marszałkowskiego.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
30
I TMAG TECHNIK MECHATRONIK technik mechatronik - ten kierunek zapewni Ci wiedzę i umiejętności z zakresu zasad działania układów i urządzeń związanych z elektroniką, informatyką, mechaniką oraz automatyką samochodową i przemysłową.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;