Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum Nr 8

Adres: Kołobrzeska 29
10-431 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Iwona Godlewska
Strona WWW: zschio.olsztyn.pl
E-mail: zschio@zschio.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:
      Początek naszej szkoły związany jest z rokiem 1961, w którym przy Technikum Budowlanym mieszczącym się na ul. E. Plater 3 zorganizowano dwie klasy o nowej specjalności: aparatowy przemysłu chemicznego. Rok szkolny 1962/63 rozpoczęliśmy jako samodzielna jednostka oświatowa: Zasadnicza Szkoła Chemiczna. Pierwsi uczniowie świadectwa ukończenia otrzymali w 1964 roku. W roku szkolnym 1967/68 zajęcia odbywały się już przy ulicy Kołobrzeskiej 29. Utworzone wówczas zostało wieczorowe i młodzieżowe Technikum Chemiczne. Od początku historia naszej placówki związana była z nowo powstałą fabryką opon samochodowych. W 1977 roku szkoła otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego, wszechstronnego lekarza i chemika. W roku szkolnym 1989/90 zostało powołane 4-letnie technikum o kierunku: technologia kauczuku i gumy. W roku szkolnym 1990/91 utworzono pierwsze klasy Technikum Ochrony Środowiska. Chronologiczna lista nazw szkół: Zasadnicza Szkoła Chemiczna, Technikum Chemiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa OZOS, Liceum Zawodowe, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Nr 8.


Lokalizacja i dojazd:

  • szkoła mieści się w pobliżu dworca głównego PKP i PKS, 15 minut pieszo

  • dojazd autobusami linii nr 110, 121 (przystanek Zajezdnia MPK) oraz 103, 106, 107, 126, 128, 131 (przystanek Dworcowa-Kołobrzeska)

Szkoła znajduje się po prawej stronie ulicy Kołobrzeskiej (naprzeciwko zajezdni MPK).
Oferta:
       Technikum Nr 8, które w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 zajęło 1. pozycję w województwie warmińsko-mazurskim i wysoką lokatę w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników opracowanym przez magazyn „Perspektywy”, proponuje Wam naukę w klasach o specjalnościach: technik analityk i technik ochrony środowiska. Edukacja trwa 4 lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika, absolwent musi zdać zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Nauka w technikum umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach wyższych, daje również możliwość podjęcia pracy. 

       Absolwenci technikum mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju laboratoriach przemysłowych, badawczo–naukowych,  toksykologicznych, klinicznych, działających na potrzeby przemysłu spożywczego, farmaceutycznych  i innych. Zakres tematyczny bloków kształcenia służy kształtowaniu umiejętności praktycznych, dlatego nasi uczniowie łatwo przystosowują się do wymagań rynku pracy i znajdują zatrudnienie nie tylko w laboratoriach, ale i w innych dziedzinach gospodarki i specjalistycznych placówkach badawczych za granicą. Poprzez zdobytą wiedzę ogólną oraz zawodową nasi absolwenci mają ułatwiony wstęp na studia techniczne. Zajęcia dydaktyczne w naszej szkole odbywają się w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych pracowniach chemicznych i laboratoryjnych oraz multimedialnych i interaktywnych klasach. Młodzież realizuje tutaj w sposób praktyczny podstawy teoretyczne przedmiotów zawodowych. Zdobywa w ten sposób umiejętność właściwej organizacji stanowiska pracy, planowania kolejnych czynności w toku wykonywania analizy.Uczniowie klas technicznych odbywają praktyki zawodowe w specjalistycznych laboratoriach. Zdobywają w ten sposób dodatkowe doświadczenia. W trakcie nauki nasi uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach dydaktycznych, których celem jest praktyczne zapoznanie z procesami omawianymi teoretycznie na zajęciach. Wycieczki takie pozwalają również na zapoznanie uczniów z nowoczesnym sprzętem i technologiami produkcyjnymi, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę.
      Szkoła aktywnie współpracuje z wieloma zakładami pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i Polski, a nasi uczniowie zasilają bardzo często szeregi ich pracowników. Do wspomnianych zakładów należą między innymi: Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. w Olsztynku. Szkoła współpracuje z kilkoma wydziałami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Okręgowym PCK.

      Od 2017 roku szkoła realizuje projekt "Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy". Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i daje naszym uczniom możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk lub miesięcznych staży w laboratorium w Hiszpanii.

Technikum nr 8 to placówka z tradycją i przyszłością, to szkoła dla Ciebie.

Dołącz do najlepszych i poczuj chemię do szkoły!
Zajęcia dodatkowe :

– warsztaty z chemii eksperymentalnej

– warsztaty z chemicznego badania środowiska

– zajęcia prowadzone przez pracowników instytucji, z którymi szkoła podpisała porozumienie

– zajęcia terenowe

– zajęcia geograficzne, biologiczne, sportowe i artystyczne 

– grupa wokalna „CANTUS”

– szkolna grupa teatralna

– zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów

– zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów

– zajęcia przygotowujące do matury

– wycieczki edukacyjne

– wyjścia do kina i teatru

– spotkania i warsztaty organizowane przez doradcę zawodowego i pedagoga

 wolontariat
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
I TA TECHNIK ANALITYK Z INNOWACJĄ MEDYCZNĄ Technik analityk. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, matematyka

Przedmioty punktowane: Chemia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
I TB TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ POŻARNICZĄ Technik ochrony środowiska
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia + przedmiot dodatkowy

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 772;