Niezalogowany
zmień rozmiar:

VI Liceum Ogólnokształcące

Adres: 5 Wileńskiej Brygady AK 5
10-049 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Radosław Jankowski
Strona WWW: www.lo6.olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Szkoła usytuowana jest wśród zieleni w centralnej części Olsztyna. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, w tym komputerową, rozbudowane zaplecze sportowe (cztery pełnowymiarowe boiska, duża sala gimnastyczna, siłownia, sauna), bibliotekę z bogatym księgozbiorem. W skład zespołu wchodzi bursa wraz ze stołówką dostępną dla wszystkich uczniów. Uczniowie są pod opieką medyczną (gabinet pielęgniarki) i stomatologiczną.

   Nasi uczniowie czują się u nas, wśród swoich kolegów, bezpiecznie i komfortowo. Nasza szkoła jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w województwie warmińsko-mazurskim uzyskała certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, posiadamy także tytuł „Szkoły przedsiębiorczości”. Nasi absolwenci zostali uznani na podstawie wieloletnich badań za osoby z największym potencjałem akademickim spośród uczniów olsztyńskich szkół.

      Uczniowie klas biologiczno-chemicznych odbywają zajęcia praktyczne w terenie. Klasy humanistyczne uczestniczą w programie „Edukacja teatralna i filmowa”. Szkoła szeroko współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych.  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach sportowych.

   Obok szkoły znajduje się bursa, w której wychowankowie mieszkają w 3-osobowych pokojach wyposażonych w łazienki. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę wychowawczą, całodzienne wyżywienie oraz  bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

   Uczniowie naszej szkoły pracują jako wolontariusze przy organizacji olimpiad specjalnych, zbiórkach żywności i organizacji imprez dla dzieci.

   W szkole bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski – uczniowie mają realny wpływ na życie szkoły.

  

Dojazd

Szkoła położona jest w centralnej części Olsztyna, przy jednej z większych arterii komunikacyjnych. Istnieje szczególnie dogodny dojazd do szkoły wszystkimi liniami tramwajowymi, których przystanek znajduje się tuż obok wejścia do szkoły:

1- z centrum i Jarot

2 – z dworca i Jarot

3 – z Kortowa i dworca

oraz autobusami

103 – z dworca i Starego Dworu

127 – z Redykajn i Jarot

Uczniowie mieszkający w Olsztynie mają więc wygodny dojazd do szkoły, zaś uczniowie dojeżdżający spoza Olsztyna łatwo dostaną się na dworzec PKP i PKS.

 
Oferta:Zajęcia dodatkowe :
Zajęcia dodatkowe są dostosowane do potrzeb uczniów, ich zakres ustala się każdego roku po określeniu bieżących potrzeb uczniów. W poprzednim roku szkolnym popularnością cieszyły się koła przedmiotowe , prowadzone przez wszystkich nauczycieli ze wszystkich przedmiotów.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
I A J.POL. HIS. J.ANG Rozszerzenia: język polski, historiaOddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, prawo, administracja, historia, politologia, dziennikarstwo, archeologia i inne. Nauka w tej klasie pozwala na rozwijanie pasji, kształcenie wrażliwości kulturalnej i przygotowuje do świadomego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Klasa uczestniczy w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwia kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.

Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I B J.POL. HIS. WOS. Rozszerzenia: język polski, historia, wosOddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, archeologia, socjologia i inne. Uczniowie będą uczestniczyć w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Nauka w tej klasie pozwoli na przygotowanie się do świadomego udziału w życiu społeczności, rozwój zainteresowań oraz wrażliwości społecznej. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Nauka języków odbywa się na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.

Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I C GEO. WOS.J.ANG. Rozszerzenia: geografia,wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Połączenie przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala na dużą swobodę w wyborze dalszej drogi kształcenia. Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach związanych z geografią, politologią, geologią, oceanografią, prawem, administracją, transportem, logistyką, filologią angielską i in. Jest to oddział dla osób ciekawych świata, pragnących poszerzać swoją wiedzę dotyczącą ludzi i ich otoczenia. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwia kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I D BIOL. J.ANGIELSKI Rozszerzenia: biologia, język angielski
Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach związanych z biologią, ekologią i innymi pokrewnymi dziedzinami. Nauka w tym oddziale daje szerokie możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia. Przygotowuje kandydatów między innymi na studia biologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, związane z terapią i rehabilitacją, ratownictwem medycznym, bioinżynierią, obronnością oraz filologią angielską. Wysoki poziom nauczania wzbogacony jest zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu przedmiotów rozszerzonych oraz konsultacjami indywidualnymi. Przewidziane są zajęcia praktyczne w terenie oraz udział w wykładach i zajęciach na UWM. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwia kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.


Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I E BIOL. CHEM. J.ANGIELSKI Rozszerzenia: biologia, chemia,j.angielski
Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach biologiczno-chemicznych, przygotowujący kandydatów na studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, również kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją, dietetyką i in. Wysoki poziom nauczania wzbogacamy zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu przedmiotów


Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 656;