Niezalogowany
zmień rozmiar:

VI Liceum Ogólnokształcące

Adres: Wincentego Pstrowskiego 5
10-049 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Radosław Jankowski
Strona WWW: www.lo6.olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Szkoła usytuowana jest wśród zieleni w centralnej części Olsztyna. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, w tym komputerową, rozbudowane zaplecze sportowe (cztery pełnowymiarowe boiska, duża sala gimnastyczna, siłownia, sauna), bibliotekę z bogatym księgozbiorem. W skład zespołu wchodzi bursa wraz ze stołówką dostępną dla wszystkich uczniów. Uczniowie są pod opieką medyczną (gabinet pielęgniarki) i stomatologiczną.

   Nasi uczniowie czują się u nas, wśród swoich kolegów, bezpiecznie i komfortowo. Nasza szkoła jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w województwie warmińsko-mazurskim uzyskała certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, posiadamy także tytuł „Szkoły przedsiębiorczości”. Nasi absolwenci zostali uznani na podstawie wieloletnich badań za osoby z największym potencjałem akademickim spośród uczniów olsztyńskich szkół.

      Uczniowie klas biologiczno-chemicznych odbywają zajęcia praktyczne w terenie. Klasy humanistyczne uczestniczą w programie „Edukacja teatralna i filmowa”. Szkoła szeroko współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych.  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach sportowych.

   Obok szkoły znajduje się bursa, w której wychowankowie mieszkają w 3-osobowych pokojach wyposażonych w łazienki. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę wychowawczą, całodzienne wyżywienie oraz  bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

   Uczniowie naszej szkoły pracują jako wolontariusze przy organizacji olimpiad specjalnych, zbiórkach żywności i organizacji imprez dla dzieci.

   W szkole bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski – uczniowie mają realny wpływ na życie szkoły.

  

Dojazd

Szkoła położona jest w centralnej części Olsztyna, przy jednej z większych arterii komunikacyjnych. Istnieje szczególnie dogodny dojazd do szkoły wszystkimi liniami tramwajowymi, których przystanek znajduje się tuż obok wejścia do szkoły:

1- z centrum i Jarot

2 – z dworca i Jarot

3 – z Kortowa i dworca

oraz autobusami

103 – z dworca i Starego Dworu

127 – z Redykajn i Jarot

Uczniowie mieszkający w Olsztynie mają więc wygodny dojazd do szkoły, zaś uczniowie dojeżdżający spoza Olsztyna łatwo dostaną się na dworzec PKP i PKS.

 
Oferta:Zajęcia dodatkowe :
Zajęcia dodatkowe są dostosowane do potrzeb uczniów, ich zakres ustala się każdego roku po określeniu bieżących potrzeb uczniów. W poprzednim roku szkolnym popularnością cieszyły się koła przedmiotowe , prowadzone przez wszystkich nauczycieli ze wszystkich przedmiotów.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
I AG J.POL. HIS. Rozszerzenia: język polski, historia
Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, prawo, administracja, historia, politologia, dziennikarstwo, archeologia i inne. Nauka wtej klasie pozwala na rozwijanie pasji, kształcenie wrażliwości kulturalnej i przygotowuje do świadomego udziału wżyciu społecznym i kulturalnym. Klasa uczestniczy w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych.
Językiem obcym „wiodącym” jest język angielski, którego nauka realizowana jest w zakresie szerszym niż podstawowy.


Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I BG J.POL. WOS. Rozszerzenia: język polski, wos
Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, archeologia, socjologia i inne. Uczniowie będą uczestniczyć w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Nauka w tej klasie pozwoli na przygotowanie się do świadomego udziału wżyciu społeczności, rozwój zainteresowań oraz wrażliwości społecznej. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Nauka języków odbywa się na podstawie diagnozy zaawansowania.
Językiem obcym „wiodącym” jest język angielski, którego nauka realizowana jest w zakresie szerszym niż podstawowy.


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I CG GEO. MAT. Rozszerzenia: geografia, matematyka
Połączenie przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala na dużą swobodę w wyborze dalszej drogi kształcenia. Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach związanych z matematyką, geografią, politologią, geologią, oceanografią, prawem, administracją, transportem, logistyką, filologią angielską i in. Jest to oddział dla osób ciekawych świata, pragnących poszerzać swoją wiedzę dotyczącą ludzi i ich otoczenia. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych.
Językiem obcym „wiodącym” jest język angielski, którego nauka realizowana jest w zakresie szerszym niż podstawowy.


Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
I DG BIOL. CHEM. Rozszerzenia: biologia, chemia
Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach biologiczno-chemicznych, przygotowujący kandydatów na studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, również kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją, dietetyką i in. Wysoki poziom nauczania wzbogacamy zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu przedmiotów rozszerzonych oraz konsultacjami indywidualnymi. Przewidziane są zajęcia o charakterze praktycznym w terenie oraz udział w wykładach i zajęciach na UWM.
Językiem obcym „wiodącym” jest język angielski, którego nauka realizowana jest w zakresie szerszym niż podstawowy.


Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;