Niezalogowany
zmień rozmiar:

V Liceum Ogólnokształcące

Adres: Krasickiego 2
10-685 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Struk
Strona WWW: zso7-olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@zso7-olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Siedzibą V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie jest nowoczesny budynek z zadbanym otoczeniem. Bogata baza szkoły zapewnia właściwe warunki do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Do dyspozycji uczniów są m.in.: biblioteka z czytelnią, duże i nowoczesne obiekty sportowe z dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, salą do fitness, wielofunkcyjnym boiskiem zewnętrznym, kortami tenisowymi, strzelnicą i obserwatorium astronomicznym.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w przestronnych, wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne pracowniach przedmiotowych, salach multimedialnych, również w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

Uczniowie mogą liczyć na pomoc pedagoga, psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego. Bezpieczna i przyjazna atmosfera sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań młodzieży oraz rzetelnemu przygotowaniu do konkursów, olimpiad i egzaminu maturalnego.

 

           PRZYZNANE  NAGRODY:

 • LUMEN 2016 - wyróżnienie przyznane przez Fundację Rektorów Polskich  dla liceum przygotowującego najlepszych kandydatów na studia,
 • CHIRON 2017 - szkoła z potencjałem – wyróżnienie przyznane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski za wysoki potencjał akademicki abiturientów i absolwentów,
 • 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim „Próbna matura z OPERONEM 2018”
 • Tytuł „Szkoły kulturalnie zakręconej 2017” przyznany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (98,8 % w ubiegłym roku szkolnym),
 • liczni laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów i olimpiad,  
 • sukcesy sportowe na szczeblu miejskim i wojewódzkim,
 • bogata oferta języków obcych: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (możliwość wyboru),
 • wysoko wykwalifikowana, wspierająca kadra pedagogiczna (wielu nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, część jest wykładowcami uczelni wyższych),
 • innowacyjne projekty z zakresu biotechnologii, medycyny, dietetyki, dziennikarstwa - we współpracy z uniwersytetem i lokalnymi ośrodkami naukowymi,
 • bogate życie kulturalno-rozrywkowe (liczne wycieczki dydaktyczne i integracyjne, młodzieżowe koncerty talentów, wernisaże prac, atrakcyjna oferta kół zainteresowań, cykliczne imprezy: Wojewódzki Konkurs Piosenki Europejskiej, Dzień Kultury Europejskiej i wiele innych),
 • współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, m.in.: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii TWP, Pałacem Młodzieży, Teatrem Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Komendą Hufca Warmińskiego ZHP,
 • udział w międzynarodowych projektach (Erasmus+, Europejski Program Edukacyjny „Nauka bez granic”, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)  i wymianach międzynarodowych  (Niemcy, Kanada, USA).

Podejmujemy działania w celu zapewnienia naszym uczniom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Jesteśmy otwarci na potrzeby i ciekawe propozycje młodych ludzi. Współpracujemy z  licznymi instytucjami wspierającymi szkolnictwo - by ustawicznie wzbogacać ofertę edukacyjną.

Czekamy na ambitnych i kreatywnych młodych ludzi, chcących przekonać się, że nauka jest przyjemnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta:

Klasa 1A    (j.polski - historia - j.angielski)

Lubisz czytać, piszesz blog, opowiadania, wiersze? Jesteś kreatywny, lubisz dyskusje, debaty?
Jeżeli lubisz uczyć się języków obcych, chcesz obcować z kulturą, masz zdolności aktorskie, lubisz film, teatr, a z filozofią pragniesz być na ty- to znalazłeś swoje miejsce. Zapewnimy Ci atmosferę twórczego działania, będziemy wspierać Twój proces twórczy we współpracy z wykładowcami uniwersyteckimi Wydziału Humanistycznego UWM. Jeżeli czujesz się humanistą – przyjdź do nas, a my rozwiniemy twój talent! Dla chętnych innowacyjne zajęcia „Nowe media- bezpieczny rozwój”(elementy sztuki filmowej) we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM.
Profil utworzony z myślą o przyszłych studentach dziennikarstwa, historii, kulturoznawstwa i kierunków artystycznych, przyszłych archiwistach, filozofach, filologach, pisarzach, aktorach i reżyserach.
 

Klasa 1B    ( matematyka - informatyka - j.angielski)

Fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, masz otwarty, ścisły umysł? Chciałbyś tworzyć strony internetowe, zarządzać bazami danych, diagnozować usterki komputerowe, obsługiwać sieci komputerowe, poznać nowoczesne języki programowania – strukturalnego i dynamicznego, poznać podstawy tworzenia gier komputerowych? Interesujesz się rozwojem nauki i techniki? Lubisz zmieniać rzeczywistość wokół siebie? Ta klasa to świetny wybór!
Zajęcia prowadzone przy współpracy z pracownikami naukowymi z Wydziału Matematyki i Informatyki UWM oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP wzbogacą Twoją wiedzę i rozwiną zdolności. Dla zainteresowanych zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa. Oraz możliwość zdobycia certyfikatu ECDL- Autocad, który standaryzuje europejskie umiejętności w zakresie projektowania.
Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, takich jak: informatyka i technologie informacyjne, matematyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, transport, architektura i urbanistyka, kierunki ekonomiczne i matematyczne.

 
Klasa 1C   (matematyka - fizyka - j.angielski)

Lubisz zmieniać rzeczywistość wokół siebie, chcesz projektować, konstruować, budować? Masz talenty praktyczne, zdolności techniczne oraz koordynację wzrokowo-ruchową? Fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, masz otwarty, ścisły umysł i chcesz jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące światem? Świetnie się składa! Dołącz do nas! Zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu ECDL- Autocad, który standaryzuje europejskie umiejętności w zakresie projektowania.
Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: elektronika, automatyka i robotyka, fizyka teoretyczna, inżynieria kosmiczna, energetyka, fizyka jądrowa, informatyka, architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja, mechatronika, mechanika i budowa maszyn,  inżynieria materiałowa, matematyka, grafika komputerowa.Klasa 1D   (j.polski - biologia - j.angielski)

Interesujesz się problematyką zdrowotną? Preferujesz zdrowy style życia? Umiesz słuchać i lubisz pomagać ludziom? Interesuje Cię człowiek, jego ciało, umysł i emocje? Chcesz pracować na rzecz innych? Z nami rozwiniesz swoje umiejętności społeczne, zgłębisz wiedzę o człowieku, poznasz działania profilaktyczne i prozdrowotne. Swoją wiedzę teoretyczną wzbogacisz dzięki współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii, Wydziałem Nauk Medycznych UWM oraz innymi ośrodkami i instytucjami (MOPS, Sanepid, OSW, Dom Dziecka, szpital). Dla chętnych innowacyjne zajęcia: „ Fitness i trening siłowy z elementami dietetyki”.

Absolwenci tego profilu mogą studiować takie kierunki jak: kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne, techniki dentystyczne, logopedia, turystyka i rekreacja oraz kontynuować naukę w szkołach policealnych na kierunkach: higiena stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog.Klasa 1E   (j.polski - historia - wiedza o społeczeństwie)

Marzysz o karierze adwokata, radcy prawnego czy prokuratora? Jesteś zainteresowany zgłębianiem problematyki prawa i życia społecznego? Śledzisz, co się dzieje na świecie i w rodzimej polityce? Interesuje Cię, jakie motywy kierują postępowaniem ludzi?  Chcesz zdobywać wiedzę o różnorodnych problemach związanych z życiem społeczeństwa? Twoja wiedza teoretyczna zostanie zastosowana również w praktyce. Uczniowie spotkają się z prawnikami, pracownikami instytucji państwowych, a także z wykładowcami i studentami UWM, wezmą udział w rozprawach sądowych, wykładach z teorii prawa, dziennikarstwa, tematyki historycznej i społeczno-prawnej oraz wycieczkach przedmiotowych do ważnych organizacji i urzędów (Sąd, Komenda Policji, MOPS, Urząd Miejski, Wojewódzki i Marszałkowski, organizacje pozarządowe). Dodatkowo weźmiesz udział w wykładach, ćwiczeniach, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych UWM oraz dziennikarzy lokalnej gazety.

Jako absolwent będziesz przygotowany do studiowania na takich  kierunkach jak : prawo, prawo kanoniczne, politologia, socjologia, administracja, dziennikarstwo, polonistyka, historia, psychologia, pedagogika, filozofia, teologia, stosunki międzynarodowe, nauka o rodzinie, praca socjalna.Klasa 1F   (biologia - chemia - j.angielski)

Marzysz o medycynie? Lubisz pomagać innym ludziom, a może jesteś miłośnikiem przyrody, dbasz o środowisko, kochasz zwierzęta? Interesujesz się zdrowym odżywianiem i ekologią – ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Tu zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu biologii i chemii, rozwiniesz swoje pasje, zdobędziesz wiedzę z zakresu działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Zajęcia prowadzone we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Nauk Medycznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz lekarzami praktykami. Dla chętnych innowacyjne zajęcia: „Nauka i technologia dla środowiska i zdrowia z elementami dietetyki" , "Jak jesteśmy zbudowani i jak funkcjonujemy - podstawy anatomii i fizjologii człowieka"

Klasa przygotuje Cię do dalszej nauki na studiach medycznych, przyrodniczych i pokrewnych takich jak: weterynaria, farmacja, dietetyka, technologia żywności, gastronomia i sztuka kulinarna, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, promocja zdrowia, odnowa biologiczna, zdrowie publiczne, kosmetologia, biochemia, leśnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, biologia, chemia, oceanografia.

 

 

Klasa 1G    (matematyka - geografia - j.angielski)

Jesteś osobą przedsiębiorczą, dociekliwą, interesują cię kwestie społeczne lub gospodarcze problemy współczesnego świata? Lubisz patrzeć na świat przez pryzmat liczb? Chciałbyś pracować w instytucjach europejskich? Chcesz zmieniać estetykę i funkcjonalność otoczenia? Ta klasa jest dla Ciebie! Wiedzę szkolną uzupełnisz na zajęciach z pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk o Środowisku UWM oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.
Jako absolwent masz możliwość wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: ekonomia, dyplomacja, matematyka, geografia, zarządzanie, politologia, geodezja i kartografia, handel, transport i logistyka, inżynieria środowiska, geologia, gospodarka przestrzenna, bankowość, stosunki międzynarodowe, administracja (rządowa i terytorialna, sądowa, skarbowa, celna) marketing, analityka gospodarcza, bezpieczeństwo narodowe, studia wojskowe.

 


Klasa IK  Piłka koszykowa   ( matematyka -  j.angielski*)

Lubisz sport i rywalizację? Zapraszamy do nauki w klasie koszykarskiej. Zapewniamy zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów, wkład w budowanie wspólnego zespołu, ciężką pracę i fantastyczne efekty. W tym roku zdobyliśmy tytuł Mistrza Województwa Warmińsko-Mazurskiego i mamy apetyt na więcej !

Jeśli swoją przyszłość wiążesz z byciem zawodnikiem, trenerem, fizjoterapeutą bądź myślisz o naukach okołomedycznych lub zarządzaniu, ta klasa będzie idealnym wyborem. Wysoki poziom nauczania i nowoczesne rozwiązania pozwalające dowolnie wybierać pomiędzy głównymi kierunkami nauki dadzą Ci możliwość rozwoju naukowego w połączeniu z Twoimi aspiracjami i zdolnościami. Czekamy na Ciebie !


* trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru w drugiej klasie


Klasa IR   Piłka ręczna, lekkoatletyka  ( matematyka-j.angielski *)

Interesujesz się sportem? Preferujesz zdrowy styl życia? Chcesz profesjonalnie uprawiać piłkę ręczną? Z nami rozwiniesz swoje umiejętności. Reprezentując Klub Sportowy         "Szczypiorniak" Olsztyn, będziesz miał możliwość gry w II lidze oraz zdobycia dodatkowych uprawnień sędziego piłki ręcznej.

Lekkoatletyka- królowa sportu, piękna i wyjątkowa.Jeżeli cenisz sobie naturalne formy ruchu takie jak: chód, biegi, skoki i rzuty, dołącz do nas. Jesteś indywidualistą, dążysz do perfekcji? Lekkoatletyka poprzez swą różnorodność i prostotę równomiernie kształtuje wszystkie cechy motoryczne ( siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa, gibkość)

-na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Jako absolwent klas sportowych będziesz miał możliwość kontynuacji kariery zawodnika, a dzięki wysokiej jakości nauczania zostaniesz przygotowany do studiów na kierunkach związanych ze zdrowiem, wojskowych czy mundurowych.

* trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru w drugiej klasie


 
Zajęcia dodatkowe :

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy to szkoła wielu możliwości, w której można rozwijać swoje zainteresowania, realizować pasje i spełniać ambicje.

Działają:


 • koło wolontariackie "Aiuto",
 • koło filozoficzne,
 • koło psychologiczne  " Psychopołączeni",
 • koło malarstwa i rękodzieła,
 • koło fotograficzne,
 • koło modelarstwa kartonowego,
 • koło strzeleckie,
 • szkolne koło PCK,
 • uczniowski klub sportowy 'UKS Piątka".

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1A Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.Drugi język obcy: język włoski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1B Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.
Drugi język obcy: język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1C Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.
Drugi język obcy: język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański
Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1D Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.Drugi język obcy: język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1E Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Język angielski- kontynuacja.
Drugi język obcy: język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1F Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski.
Drugi język obcy: język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1G Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.
Drugi język obcy: język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1K przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:matematyka, język angielski, trzeci przedmiot do wyboru w klasie drugiejdrugi język obcy: język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
24
1R przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:matematyka, język angielski, trzeci przedmiot do wyboru w klasie drugiejdrugi język obcy: język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
28

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 656;