Niezalogowany
zmień rozmiar:

V Liceum Ogólnokształcące

Adres: Krasickiego 2
10-685 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Struk
Strona WWW: zso7-olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@zso7-olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Siedzibą V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie jest nowoczesny budynek z zadbanym otoczeniem. Bogata baza szkoły zapewnia właściwe warunki do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Do dyspozycji uczniów są m.in.: biblioteka z czytelnią, kawiarnia ze strefą relaksu, duże i nowoczesne obiekty sportowe z dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, salą fitness, wielofunkcyjnym boiskiem zewnętrznym, kortami tenisowymi, strzelnicą i obserwatorium astronomicznym.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w przestronnych, wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne pracowniach przedmiotowych, salach multimedialnych, również w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uczniowie mogą liczyć na pomoc pedagoga, psychologa, terapeuty i doradcy zawodowego. Bezpieczna i przyjazna atmosfera sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań młodzieży oraz rzetelnemu przygotowaniu do konkursów, olimpiad i egzaminu maturalnego.

 

           PRZYZNANE  NAGRODY:

 • LUMEN 2016 - wyróżnienie przyznane przez Fundację Rektorów Polskich dla liceum przygotowującego najlepszych kandydatów na studia,
 • CHIRON 2017 - szkoła z potencjałem – wyróżnienie przyznane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski za wysoki potencjał akademicki abiturientów i absolwentów w dziedzinie nauk medycznych,
 • CHIRON 2019 - szkoła z potencjałem – wyróżnienie przyznane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski za wysoki potencjał akademicki abiturientów i    absolwentów w dziedzinie nauk medycznych,
 • 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim „Próbna matura z OPERONEM 2018”,
 • Tytuł „Szkoły kulturalnie zakręconej 2017” przyznany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (98,8 % w ubiegłym roku szkolnym),
 • liczni laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów i olimpiad,  
 • sukcesy sportowe na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • bogata oferta języków obcych: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (możliwość wyboru),
 • wysoko wykwalifikowana, wspierająca kadra pedagogiczna (wielu nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego, część jest wykładowcami uczelni wyższych),
 • innowacyjne projekty z zakresu biotechnologii, medycyny, dietetyki, dziennikarstwa - we współpracy z uniwersytetem i lokalnymi ośrodkami naukowymi,
 • bogate życie kulturalno-rozrywkowe (liczne wycieczki dydaktyczne i integracyjne, młodzieżowe koncerty talentów, wernisaże prac, atrakcyjna oferta kół zainteresowań, cykliczne imprezy: Wojewódzki Konkurs Piosenki Europejskiej, Dzień Kultury Europejskiej, Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich i wiele innych),
 • współpraca z licznymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, m.in.: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Pałacem Młodzieży, Teatrem Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Komendą Hufca Warmińskiego ZHP,
 • udział w międzynarodowych projektach (Erasmus+, Europejski Program Edukacyjny „Nauka bez granic”, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)  i wymianach międzynarodowych  (Niemcy, planowana - Francja, Chiny).

Podejmujemy działania w celu zapewnienia naszym uczniom optymalnych warunków rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. Jesteśmy otwarci na potrzeby i ciekawe propozycje młodzieży. Współpracujemy z  licznymi instytucjami wspierającymi szkolnictwo - by ustawicznie wzbogacać ofertę edukacyjną naszej szkoły.


Czekamy na ambitnych i kreatywnych młodych ludzi, chcących przekonać się, że nauka jest przyjemnością. 

 


 

 

 

 

 

 

 
Oferta:

Klasa 1A    (j.polski - historia - j.angielski)

Czytasz książki, piszesz blog, opowiadania, wiersze? Jesteś kreatywny i chętnie bierzesz udział w dyskusjach i debatach? Lubisz języki obce, a świat filmu i teatru zajmuje twą wyobraźnię? Ten profil jest dla ciebie! Jeżeli czujesz się humanistą – przyjdź do nas, a my zadbamy o to, żebyś mógł rozwijać swój talent i zainteresowania. Profil utworzony z myślą o przyszłych: studentach dziennikarstwa, historii, kulturoznawstwa oraz kierunków artystycznych, archiwistach, filozofach, filologach, pisarzach, aktorach i reżyserach.


Klasa 1B    ( matematyka - informatyka - j.angielski)

Fascynuje cię świat nowoczesnych technologii, masz otwarty i ścisły umysł? Chciałbyś tworzyć strony internetowe, zarządzać bazami danych, obsługiwać sieci komputerowe i poznawać nowoczesne języki programowania? Interesują cię podstawy tworzenia gier komputerowych oraz lubisz zmieniać rzeczywistość wokół siebie –to klasa dla ciebie. Proponujemy zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej umożliwiające zdobycie certyfikatu ECDL - autocad (standaryzuje europejskie umiejętności w zakresie projektowania). Propozycja dla osób, które planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, takich jak: informatyka i technologie informacyjne, matematyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, transport, architektura i urbanistyka, kierunki ekonomiczne i matematyczne.


Klasa 1C   (matematyka - fizyka - j.angielski)

Lubisz zmieniać rzeczywistość wokół siebie, chcesz projektować, konstruować i budować? Masz praktyczne umiejętności i zdolności techniczne? Fascynuje cię świat nowoczesnych technologii? Świetnie się składa! To klasa dla ciebie. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL- autocad, który standaryzuje europejskie umiejętności w zakresie projektowania. To propozycja dla uczniów, którzy planują studia  na kierunkach, takich jak: architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, elektronika, automatyka i robotyka, fizyka teoretyczna, inżynieria kosmiczna, energetyka, fizyka jądrowa, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, grafika komputerowa.Klasa 1D   (j.polski - biologia - j.angielski)

Preferujesz zdrowy styl życia? Interesuje cię człowiek, jego ciało, umysł i emocje? W tej klasie rozwiniesz swoje umiejętności społeczne, zgłębisz wiedzę o człowieku, poznasz działania profilaktyczne i prozdrowotne. Wiedzę teoretyczną wzbogacisz dzięki współpracy naszej szkoły z Wydziałem Biologii i Biotechnologii, Wydziałem Nauk Medycznych UWM oraz instytucjami (MOPS, Sanepid, OSW, Dom Dziecka, szpital). Po tym profilu możesz studiować wiele kierunków, w tym kosmetologię, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, wychowanie fizyczne, techniki dentystyczne, logopedię.
Klasa 1E   (geografia- wiedza o społeczeństwie-j.angielski)

Interesują cię społeczne i gospodarcze problemy współczesnego świata? Marzysz o karierze prawnika? Chciałbyś pracować w instytucjach europejskich? Interesuje Cię polityka,  a twoja pasją są języki obce? Po tym profilu masz możliwość wyboru różnych kierunków studiów, takich jak: prawo, ekonomia, dyplomacja, geografia, politologia, polityka społeczna, oceanografia, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo  i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, marketing, gospodarka przestrzenna, administracja, geologia, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, psychologia, pedagogika, architektura krajobrazu, pedagogika, kulturoznawstwo. Klasa 1F   (biologia - chemia - j.angielski)

Marzysz o medycynie? Lubisz pomagać innym? A może jesteś miłośnikiem przyrody, dbasz o środowisko i kochasz zwierzęta? Tu zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu biologii i chemii, działań profilaktycznych i prozdrowotnych, rozwiniesz swoje pasje. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Medycznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz lekarzy. Klasa przygotuje do dalszej nauki na studiach medycznych, przyrodniczych i pokrewnych, takich jak: weterynaria, farmacja, dietetyka, technologia żywności, gastronomia i sztuka kulinarna, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, promocja zdrowia, odnowa biologiczna, zdrowie publiczne, kosmetologia, biochemia, leśnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, biologia, chemia, oceanografia.

 

Klasa 1G    (matematyka - geografia - j.angielski)

Jesteś osobą przedsiębiorczą, dociekliwą, interesują Cię kwestie społeczne i problemy gospodarcze współczesnego świata? Lubisz patrzeć na świat przez pryzmat liczb i statystyk? Chciałbyś pracować w instytucjach europejskich? To profil dla ciebie! Swoją wiedzę teoretyczną wzbogacisz dzięki współpracy naszej szkoły z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Klasa przygotowuje do kierunków studiów: ekonomia, dyplomacja, matematyka, geografia, zarządzanie, politologia, geodezja i kartografia, handel, transport i logistyka, inżynieria środowiska, geologia, gospodarka przestrzenna, bankowość, stosunki międzynarodowe, administracja (rządowa i terytorialna, sądowa, skarbowa, celna) marketing, analityka gospodarcza, bezpieczeństwo narodowe, studia wojskowe.
 
Zajęcia dodatkowe :

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy to szkoła wielu możliwości, w której można rozwijać swoje zainteresowania, realizować pasje i spełniać ambicje.

Działają:


 • koło wolontariackie "Aiuto",
 • koło filozoficzne,
 • koło psychologiczne  " Psychopołączeni",
 • koło malarstwa i rękodzieła,
 • koło fotograficzne,
 • koło szachowe,
 • koło modelarstwa kartonowego,
 • koło strzeleckie,
 • szkolne koło PCK,
 • drużyna harcerska,
 • uczniowski klub sportowy 'UKS Piątka".

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1A Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski. Drugi język obcy do wyboru: język włoski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1B Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1C Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański.
Przedmioty punktowane: Fizyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1D Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski. Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1E Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1F Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski.
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1G Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.
Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język francuski, język hiszpański.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;