Niezalogowany
zmień rozmiar:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Adres: Wojska Polskiego 17
10-224 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Arkadiusz Gnoza
Strona WWW: www.zss.olsztyn.pl
E-mail: zss@zss.olsztyn.pl

Opis oferty:Informacje ogólne:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie, szkoły z wieloletnimi tradycjami. 01.09.1957 roku powstała Zasadnicza Szkoła Samochodowa kształcąca mechaników samochodowo-ciągnikowych. Wraz z rozbudową warsztatów szkolnych w roku szkolnym 1964/65 uczniowie Zasadniczej Szkoły Samochodowej uzyskali możliwość kształcenia w zawodzie mechanik-kierowca pojazdów samochodowych oraz uzyskania prawa jazdy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 powołana została 1 października 2003 r. W roku szkolnym 2005/2006 jej mury opuścili pierwsi absolwenci. W związku ze zmianą ustroju szkolnego, 1 września 2017 roku utworzono Branżową Szkołę I Stopnia nr 1. Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły było zmodernizowanie i doposażenie warsztatów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011. Teraz są one przykładem nowoczesności w swojej branży. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 kształci w cyklu 3-letnim w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Umożliwia też uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej i daje podstawy do dalszego kształcenia się. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach. Uczniowie biorą też udział i odnoszą sukcesy w licznych zawodach sportowych oraz olimpiadach technicznych i przedmiotowych. Wiele sukcesów nasi uczniowie osiągają zwłaszcza w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Techniki Samochodowej. Młodzież uczestniczy też w różnorodnych projektach i programach edukacyjnych. W szkole realizowane są  projekty: "Do pracy z kwalifikacjami", w ramach, którego uczniowie nabywają umiejętności spawalnicze metodami TIG/MAG, odbywają praktyki zawodowe i staże, "ZSS - szkoła z przyszłością", w ramach, którego zdobywają uprawnienia: lakiernika, blacharza oraz poznają  hybrydowe układy napędowe. Szkoła współpracuje z Motoklubem Olsztyn, współorganizując rajdy samochodowe, mistrzostwa Polski i Europy w motokrosie. Sędziowie Motoklubu - uczniowie szkoły - delegowani są do współpracy przy organizacji imprez motorowych do innych klubów w Olsztynie i w całej Polsce. Wielu uczniów i absolwentów realizuje swoje marzenia jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motokrosowych. Szkoła współpracuje również ze Stacją Krwiodawstwa. Współpracując z PCK, uczniowie-wolontariusze niosą pomoc ludziom starszym i potrzebującym. Uczniowie angażują się w liczne akcje charytatywne, które organizowane są w szkole, np. w akcję "Świąteczna paczka", w akcję zbiórki odzieży dla osób bezdomnych, akcję wspieranie chorego dziecka, zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska. Ich celem jest m.in. wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i integracja ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie szkoły wyjeżdżają na targi motoryzacyjne do Ostródy, Poznania oraz na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne do Niemiec. Zwiedzają wiodące fabryki samochodów w Europie i w Polsce. Partnerami szkoły w kształceniu są: firma DBK, Mercedes-Benz Auto Idea, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych.

UWAGA!
Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badanie otrzymasz po złożeniu dokumentów w sekretariacie szkoły. Badanie jest bezpłatne.


Oferta:
W roku szkolnym 2019/2020 kandydatom Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 proponujemy:
kl. 1 ZMG - zawód mechanik pojazdów samochodowych
Jest to zawód umożliwiający rozwój motoryzacyjnych pasji. Absolwenci mogą przeprowadzać tuning pojazdów i brać udział w rajdach samochodowych.
Absolwent po zdobyciu kwalifikacji:
- obsługa,diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
otrzymuje dyplom uprawniający do pracy w wybranym zawodzie. Absolwent może podjąć pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych, może też prowadzić własną działalność gospodarczą. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w firmie Mercedes -Benz Auto Idea lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników. Szkoła współpracuje też ze znanymi firmami samochodowymi oraz MPK. Uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
kl. 1 ZEG - zawód elektromechanik pojazdów samochodowych
Jest to zawód umożliwiający rozwój motoryzacyjnych pasji. Absolwenci mogą przeprowadzać renowację aut, tuning pojazdów, mogą brać udział w rajdach samochodowych.
Absolwent po zdobyciu kwalifikacji:
- obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
otrzymuje dyplom uprawniający do pracy w wybranym zawodzie. Absolwent może podjąć pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych, może też prowadzić własną działalność gospodarczą. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w firmie Mercedes -Benz Auto Idea lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników. Szkoła współpracuje też ze znanymi firmami samochodowymi oraz MPK. Uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
kl. 1 ZKG - zawód kierowca mechanik
To zawód z przyszłością dla osób, które chcą przygotować się do prowadzenia pojazdów ciężarowych, zapewniający pracę w dużych, znanych firmach, które świadczą usługi w przewozach krajowych i międzynarodowych. Wiąże się z podróżami po świecie, poznawaniem ciekawych miejsc, korzystaniem z programu wycieczek w przypadku zatrudnienia w branży turystycznej.
Absolwent po zdobyciu kwalifikacji:
- eksploatacja środków transportu drogowego
otrzymuje dyplom kierowcy mechanika i jest gotowy do podjęcia pracy. Absolwent szkoły
po potwierdzeniu tej kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Absolwent może podjąć pracę m.in na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych.
Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników. W celu realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze znanymi firmami samochodowymi. Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz przygotowuje uczniów do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, która jest warunkiem zdobycia prawa jazdy kategorii C. Przygotowanie to jest bezpłatne. Szczególny nacisk kładziemy też na naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo.
Zajęcia dodatkowe :
Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na różnorodnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę. Odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz zajęcia sportowe, które dają możliwość doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis stołowy oraz rozwoju sprawności lekkoatletycznej. Realizowane są zajęcia przygotowujące do rozwoju zawodowego, prowadzenia własnej firmy. Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, uczniowie uczęszczają np. na kursy obsługi wózków widłowych, spawania, na szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych kategorii E, biorą udział w projekcie "Do pracy z kwalifikacjami".Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 ZEG ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1 ZKG KIEROWCA MECHANIK

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30
1 ZMG MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 144; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 774;